Brochure Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden

Brochure Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden

De brochure Bibliotheek, Bedrijf en Basisvaardigheden bevat de beschrijvingen van zeven praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen Zuid-Hollandse bibliotheken en bedrijven. De beschrijvingen zijn gebaseerd op interviews met bibliotheekmedewerkers.

Wat opvalt is de verscheidenheid aan rollen van de Bibliotheek. Soms is de rol van de Bibliotheek klein en gaat deze niet verder dan faciliteren, denk aan het ter beschikking stellen van collectie en accommodatie en het aanbieden van digitale oefenplekken. Soms ook treedt de Bibliotheek op als professionele taalaanbieder van individuele maatwerktrajecten. Inhoudelijk zijn er allerlei varianten. Zo kan de Bibliotheek digitale vaardigheidscursussen, als Klik&Tik en Digisterker, verzorgen of kunnen getrainde taalvrijwilligers taalles geven. Veelal is er subsidie vanuit het gemeentelijk educatiebudget, de zogeheten WEB-gelden, en vaak levert ook de werkgever een financiële bijdrage. 

ProBiblio hoopt dat deze brochure een inspiratiebron is voor meer samenwerking tussen Bibliotheek en bedrijf op het gebied van basisvaardigheden. 

Meer informatie

Thomas Bersee, tbersee@Probiblio.nl
Ellie van der Meer, evdmeer@probiblio.nl 

Meer nieuws