Brochures over taalvrijwilligers en de Bibliotheek

Brochures over taalvrijwilligers en de Bibliotheek

In het programma Taalnetwerk Zuid-Holland staan we stil bij de organisatie, functies en deskundigheidsbevordering van taalvrijwilligers. In het digiTaalhuis van de Bibliotheek is niets te realiseren zonder deze vrijwilligers. Meer dan bij andere dienstverlening, doen we bij het digiTaalhuis een beroep op de soms wel 150 taalvrijwilligers!

Over het algemeen zijn taalvrijwilligers goed opgeleide mensen die het prettig vinden om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en graag verantwoordelijkheid nemen. Er zijn veel verschillende soorten taalvrijwilligers bij het digiTaalhuis betrokken. De vier bibliotheken die we hierover spraken wisten bij elkaar wel tien verschillende soorten functies op te noemen. Organisatorisch heeft dit alles een behoorlijke impact op de taalhuiscoördinator die bovendien ook nog eens moet zorgen voor het binden en boeien van de taalvrijwilligers. 

Bij Probiblio zijn er twee uitgaven over taalvrijwilligers verschenen:

Meer nieuws