BTW verhoging per 1 januari 2019

 BTW verhoging per 1 januari 2019

Op Prinsjesdag is aangegeven dat het voornemen bestaat om het lage btw-tarief te verhogen van zes naar negen procent. Dit behoeft nog goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de gevolgen als de maatregel doorgaat?

Als het btw betreft die leveranciers in rekening hebben gebracht, bijvoorbeeld de NBD voor boeken, dan heeft de verhoging geen consequenties omdat de btw teruggevraagd wordt. Echter aan de opbrengstkant heeft het wel consequenties, omdat de facturering (meestal) particulieren betreft. De belangrijkste post is natuurlijk de contributie. Nu wordt over de contributies zes procent btw afgedragen, dit wordt negen. Als contributiebedragen niet aangepast worden, zijn de inkomsten als gevolg van de btw verhoging drie procent lager. Het is dus van belang om de tarieven van leners, waarvoor het lage btw-tarief geldt, minimaal met drie procent te verhogen om een gelijke opbrengst te houden.

Een ander aspect van de contributie, die betaald is in 2018, is dat deze voor een deel betrekking heeft op 2019. Zonder aanpassing van de regelgeving, zou over deze contributie nog drie procent extra btw afgedragen moeten worden. De staatssecretaris heeft aangegeven, dat de belastingdienst niet gaat naheffen op in 2018 betaalde prestaties (contributies). Als dit inderdaad gebeurt, dan heeft de btw verhoging geen consequenties voor de in 2018 ontvangen contributies. Wat voor de contributies geldt, geldt natuurlijk ook voor andere tarieven voor particulieren die het lage tarief van de btw kennen. Bij ongewijzigde tarieven, zijn er drie procent minder inkomsten.

Bij facturering in januari 2019, met betrekking tot het lage btw-tarief, moet er op gelet worden of het prestaties betreft van (december) 2018 of dat het zaken zijn die op 2019 betrekking hebben. Voor 2018 geldt nog het oude btw-tarief van zes procent, voor 2019 is dit negen procent. Dus zorg dat de juiste (lage) btw tarieven vermeld worden op de factuur. Bij alle artikelen met het lage tarief zal er een nieuw artikelnummer komen met het verhoogde tarief van negen procent.

Btw-verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat hierover in het contract is opgenomen.

Meer nieuws