Collectiebeleidsplan Zuid-Holland 2021-2024 goedgekeurd

Collectiebeleidsplan Zuid-Holland 2021-2024 goedgekeurd

Goed nieuws voor de Zuid-Hollandse bibliotheken. Op 9 november jl. keurde het Bibliothekenoverleg Zuid-Holland (BOZH) het Collectiebeleidsplan Zuid-Holland 2021 – 2024 goed. Een plan dat tot stand kwam na intensieve samenwerking van collectiespecialisten uit de hele provincie. Zij kunnen trots zijn op een plan dat door deze manier van werken van hen en voor hen is geworden. Het team Collectieadvies van Probiblio faciliteerde dit proces.

Het plan sluit aan bij het Gezamenlijk Collectieplan 2020 – 2024 en de Netwerkagenda 2021 – 2023 van de KB. De bibliotheken committeren zich hiermee aan het toekomstbestendig maken van hun collectie en hun specialisten.

De thema’s waar de werkgroep van Zuid-Holland voor koos zijn: Metadata, Continuïteit collectiekennis, (digi)Collectie en Programmering, Inclusiviteit en Verbinding Digitale en Fysieke collectie.

Binnenkort starten we met de uitvoering van de actiepunten die zijn voortgekomen uit de discussies rondom de thema’s. Daarnaast zal jaarlijkse monitoring plaatsvinden van de normen. Hiermee bereiken we meerdere doelen: met de bijeenkomsten maken we er een verdiepend en levend plan van én het verstevigt het netwerk. Ook verbindt het de collega’s binnen het netwerk en vergroot de kennisontwikkeling bij de deelnemers. Met de monitoring borgen we de kwaliteit van de collectie in Zuid-Holland.

Geïnteresseerd? Het plan is hier in zijn geheel te lezen.

Meer weten?

Neem contact op met David Rozema.

Meer nieuws