Collectieprofielen: inzicht in de staat van jouw collectie

Collectieprofielen: inzicht in de staat van jouw collectie

Probiblio’s collectieadviseurs staan aan het begin van elk jaar voor een monsterklus: het bijwerken van meer dan 200 collectieprofielen van bibliotheken naar nieuwe budgetten, wensen en eisen van veel organisaties. Het is weer gelukt. Met deze collectieprofielen heeft de bibliotheek inzicht in de staat van de collectie per vestiging.

Een collectieprofiel is een blauwdruk van de gehele collectie in de bibliotheek. De bron hiervan is het Wise-systeem. Iedere organisatie binnen Probiblio’s werkgebied dat Wise als automatiseringssysteem heeft, kan collectieprofielen bij ons aanvragen.

Wat kan jouw bibliotheek met het collectieprofiel?

Het collectieprofiel geeft inzicht in het gebruik van de collectie in de afgelopen periode en bevat onder andere cijfers over het bezit, de uitleningen, ouderdom, uitleenfrequentie en de aanschaf van het afgelopen jaar. Die gegevens benchmarkt het model tegen vestigingen van vergelijkbare grootte. Daarop voorspelt het de uitleningen van komend jaar. Uit het totale budget dat beschikbaar is, berekent het model hoeveel de bibliotheek dit jaar kan besteden aan een bepaalde categorie. Hierna adviseert het model of het verstandig is het bezit in een categorie te laten groeien of afnemen de zogenaamde Inhaalslag. Het toont ook aan hoeveel items je daarvoor moet afschrijven of aanschaffen.

Collectievormend model

Omdat deze aanpak zoveel meer inzicht biedt in de gehele collectie dan alleen de aantallen voor dit jaar, noemen Probiblio’s collectieadviseurs dit een collectievormend model. De bibliotheek kan het bijvoorbeeld ook gebruiken bij het schrijven van een collectiebeleidsplan.

Uitsnede van een collectieprofiel.

Meer weten?

Wil je meer weten over het opstellen van een collectieprofiel of wat jouw bibliotheek ermee kan? Neem contact op met David Rozema en Marjolein van der Steen.

Lees ook:

Meer nieuws