Community library: de bibliotheek van de toekomst

Community library: de bibliotheek van de toekomst

Vorig jaar is het project Community Library vliegend van start gegaan. Met een aantal bibliotheken is een verandertraject op organisatieniveau in gang gezet dat hen in staat stelt om succesvol en duurzaam met community’s te werken. Voor bibliotheken die praktisch aan de slag willen met het (ver)binden van community’s, is nu een werkboek beschikbaar.

In een veranderende maatschappij zijn veel bibliotheken in transitie naar een maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Dat vraagt om een nieuwe rol; de bibliotheek wil en moet zich actiever gaan verhouden tot de gemeenschap om haar heen.

Maar hoe pak je dat aan? Door te werken met community’s: samen met je publiek en partners uit het werkgebied ontwikkel en deel je kennis. Op deze manier lever je als bibliotheek toegevoegde waarde in een tijd dat kennisbronnen door de komst van internet niet langer schaars zijn. En werk je tegelijkertijd vraag- in plaats van aanbod-gestuurd.

Aan de slag met het werkboek 

Wil jij ook (samen)werken met community’s? Pak ons werkboek erbij. In dit werkboek vind je een toelichting op het waarom en hoe van het werken met community’s. Het is vooral een praktische aanpak die je kunt gebruiken als je zelf community’s wilt (ver)binden. De verschillende stappen en bijbehorende werkbladen helpen je op weg naar bloeiende community’s in en om jouw bibliotheek.

Download het werkboek >>

Meer informatie

Meer weten over Community Library’s? Neem hier een kijkje of neem contact op met marketingadviseur Kerstin Carbajal Henken.

Meer nieuws