Conclusies pilot ‘hybride programmering’

Conclusies pilot ‘hybride programmering’

Tijdens de coronapandemie zochten veel bibliotheken naar een manier om toch publiek te bereiken en betrekken. Samen met Bibliotheek AanZet deed Probiblio onderzoek naar de mogelijkheden voor hybride programmering, waarbij deelnemers tijdens een bijeenkomst op locatie aanwezig zijn en anderen online deelnemen en met elkaar interacteren. In deze publicatie deelt de bibliotheek hun ervaringen en lees je alles over handige streamingplatforms.

Tijdens de pilot is onderzocht welke tools en vaardigheden je nodig hebt om een hybride activiteit te organiseren, waarbij alle deelnemers (online en fysiek aanwezig) kunnen interacteren. Met een streamingcase kan een bibliotheek om op een laagdrempelige manier de activiteit livestreamen en zorgt voor de benodigde kwaliteit waardoor alle deelnemers de inhoud goed kunnen volgen.

Voor COVID-19 hadden bibliotheken nog (bijna) nooit gewerkt met hybride programmering. Mensen waren gewend om live deel te nemen aan een activiteit óf online, maar niet met een combinatie van beide. Inmiddels zijn er veel mogelijkheden om zelf te streamen of een streamingpartij in te huren.

Conclusies die uit de pilot naar voren komen:

  • Het is per organisatie en type evenement afhankelijk welk platform het beste werkt. Heel toegankelijk en laagdrempelig is YouTube (deze streamingsdienst heeft de voorkeur van Bibliotheek AanZet).
  • Om een goed kwalitatieve livestream op te zetten, is goede kwalitatieve apparatuur nodig. Je kunt bijvoorbeeld een streamingcase aanschaffen, hierin zitten de meest benodigde items (camera, microfoons, monitor, etc.). Er zijn twee mensen nodig voor de bemanning van de case. De bibliotheek kan besluiten dat de inhoud nog niet voldoende is en extra materiaal aanschaffen.
  • Naast de technische tools, is het ook belangrijk om voldoende medewerkers in te schakelen om het hybride event in goede banen te leiden. Naast de medewerkers voor de inhoud van de activiteit, heb je minimaal drie personen nodig voor de techniek.
  • Niet alle type evenementen lenen zich voor hybride programmering en je bereikt er ook niet elke doelgroep mee.
  • Het is verstandig om een (een groep) medewerkers te trainen om het verzorgen van een livestream onder de knie te krijgen. Het opzetten van de streamingcase duurde bij AanZet na training zo’n twee uur per bijeenkomst.
  • Het is lastig om deelnemers op afstand te laten interacteren met de deelnemers die live aanwezig zijn. Dit hangt ook af van de streamingdienst die je kiest. Een tip is om online deelnemers vooraf al vragen in te laten sturen.
  • De online bezoekers moeten evenveel aandacht krijgen als de bezoekers op locatie. Het is hierbij van belang dat er een moderator aanwezig is die de chat beheert en tegelijkertijd de vragen uit de zaal verzameld.
  • Activiteiten waarbij veel bewogen wordt, zijn technisch lastiger om met de streamingscase te volgen. Er wordt daarom aanbevolen om de streamingscase enkel in te zetten bij activiteiten met een vaststaande setting, zoals een panelgesprek, presentatie of workshop.
  • Het kan voor bibliotheken interessant zijn om te kijken waar er mogelijkheid tot samenwerking is met andere bibliotheken of culturele/maatschappelijke partners. Op die manier kun je met minder inspanning en minder kosten een groter publiek bereiken.
  • Naast het live bijwonen van de bijeenkomst, biedt hybride programmering ook kansen om bepaalde bijeenkomsten op te nemen en achteraf beschikbaar te stellen. Op die manier kun je jouw programmering ook aan een groter publiek presenteren en kunnen zij dit op ieder gewenst moment terugkijken en luisteren.

Lees het hele rapport Pilot hybride programmeren >>

Bekijk ook: Checklist/draaiboek wat is nodig voor het organiseren van een hybride activiteit

Meer weten? Neem contact op met Julia van Haaster.

Meer nieuws