De Bibliotheek op school en het privacy convenant

De Bibliotheek op school en het privacy convenant

De Bibliotheek op school conformeert zich aan het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Dit convenant helpt onderwijsinstellingen om goed om te gaan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving, die per 25 mei in werking treedt.

De Bibliotheek op school kan zich goed vinden in de uitgangspunten in het convenant. Op dit moment worden er, op basis van dit convenant, diverse versies van de verwerkersovereenkomsten ontwikkeld voor relaties.

Het gaat hier om:

  • Een model verwerkersovereenkomst tussen de school en de Bibliotheek
  • Een model subverwerkersovereenkomst tussen de Bibliotheek en de POI
  • Een model subverwerkersovereenkomst tussen de POI en systeemleveranciers, zoals HKA/OCLC

De verwachting is dat deze versies eind april (en uiterlijk 25 mei) klaar zijn. Je ontvangt van ons bericht over de publicatie van deze stukken.

De algemene versie staat nu al gepubliceerd op www.privacyconvenant.nl. De versies die de landelijke organisatie van de Bibliotheek op school ontwikkelt, worden gepubliceerd in de toolkit en kosteloos beschikbaar gesteld.

Het advies is om, indien mogelijk, te wachten met het afsluiten ervan op de versies ‘op maat’ die via de Toolkit worden opgeleverd voor dBos. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw te worden uitgevonden en het levert tijd op.

Wil je meer informatie of heb je vragen over dit onderwerp? Mail dan naar privacy@probiblio.nl of bel met Koen Baaij, 023 55 46 100.

Meer nieuws