De Netwerkmonitor: een beeld van het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland

De Netwerkmonitor: een beeld van het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft in het Toetsingskader provinciale ondersteuningsinstelling Zuid-Holland aangegeven dat zij een betrokken en goed geïnformeerde overheid wil zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie Zuid-Holland aan Probiblio gevraagd om een beeld te geven van het bibliotheeknetwerk in Zuid-Holland. Onderdeel daarvan is de Monitor Netwerk Zuid-Holland 2017.

De rapportage geeft inzicht in de resultaten en ontwikkelingen van de bibliotheek functies zoals benoemd in de Wsob. Een handig naslagwerk om te kijken hoe het staat in Zuid-Holland op het gebied van spreiding (vestigingen), leden en bezoeken, collectie en uitleningen, kernfuncties en activiteiten, samenwerkingspartners en bedrijfsvoering. Ook worden er vergelijkingen gemaakt tussen Zuid-Holland en Nederland, binnen Zuid-Holland tussen landelijk en stedelijk gebied en tussen bibliotheken met een klein en een groot verspreidingsgebied.

De belangrijkste resultaten uit het rapport op een rij:

  • De spreiding en het bereik van bibliotheken binnen Zuid-Holland is goed in vergelijking met Nederland als geheel. Bibliotheken maken een omslag van full-service bibliotheken naar (deels onbemande) zelfbedieningsbibliotheken, waarbij het aantal full-service bibliotheken nog altijd het hoogst blijft. Het aantal openingsuren stijgt fors.
  • Het aantal leden daalt licht in Zuid-Holland. Deze trend zien we ook in de rest van Nederland. De daling komt vooral door een afnamen van het aantal volwassen leden. Het aantal jeugdleden stijgt iets. Daarentegen is het aantal bezoeken aan de bibliotheek in Zuid-Holland geleidelijk gestegen. In 2017 waren er in de Zuid-Hollandse bibliotheken ruim 12,3 miljoen zogeheten ‘drempeloverschrijdingen’.
  • In 2017 organiseerden de bibliotheken in Zuid-Holland ruim 25.000 activiteiten. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2016.
  • Het aantal vrijwilligers stijgt in 2017, net als in 2016, weer sterk, tot ruim 4.000 (in 2015 was dit nog 2.500). In het landelijk gebied is deze stijging nog groter dan in het stedelijk gebied. Er werken in 2017 bij bibliotheken bijna drie keer zo veel vrijwilligers als vaste medewerkers. Voor het landelijk gebied van Zuid-Holland is dit zelfs bijna zes keer zoveel.

Download de netwerkmonitor

Najaar 2019 zijn de Wsob-cijfers voor 2018 beschikbaar en begint de afdeling Onderzoek van Probiblio met de monitor voor 2018. 

Themarapportages

Naast de netwerkmonitor zijn er voor de provincie Zuid-Holland themarapportages beschikbaar die ingaan op de impact van het bibliotheekwerk. Je bekijkt ze hier:

Meer informatie

Voor vragen over de netwerkmonitor kun je terecht bij Ingrid Balijon.

Meer nieuws