De VoorleesExpress en de Bibliotheek

De VoorleesExpress en de Bibliotheek

De VoorleesExpress is een landelijk project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de ouders ondersteunt bij een positieve leesopvoeding. Dit initiatief is ontwikkeld door Sodaproducties en veelvuldig geroemd en bekroond. Ook in het landelijk actieprogramma 'Tel mee met Taal' wordt de VoorleesExpress genoemd als goed voorbeeld. 

Kunst van Lezen en de VoorleesExpress zijn om die reden een alliantie aangegaan en willen dit project de komende jaren koppelen aan BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Samen met Soda Producties is een ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor POI’s om drempels voor geïnteresseerde bibliotheken te verlagen en zo de inzet te intensiveren. Momenteel wordt er gewerkt aan een landelijk VoorleesExpress rekenmodel, waarmee de kosten in kaart worden gebracht.

Inventarisatie

In Noord- en Zuid-Holland zijn veel bibliotheken direct, als franchisenemer of indirect als samenwerkende partner, betrokken bij de VoorleesExpress of een variant daarvan. Probiblio onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om bibliotheken bij de VoorleesExpress te ondersteunen en de financiële consequenties daarvan. Daarbij is het van belang om te onderzoeken wat de wensen van bibliotheken zijn. Wil je deelnemen aan dit onderzoek of meer informatie ontvangen? Neem contact op met Stephanie de Kruif, adviseur Educatie 0-18 jaar - sdekruif@probiblio.nl.

Meer nieuws