Digitale basisvaardigheden: het belang van bibliotheekwerk in Zuid-Holland

Digitale basisvaardigheden: het belang van bibliotheekwerk in Zuid-Holland

Met de snelle digitalisering en medialisering van onze maatschappij is digitale geletterdheid voor burgers steeds belangrijker geworden om mee te kunnen doen in de samenleving. Wat is de rol van het bibliotheek(net)werk in het ervoor zorgen dat iedereen digitaal mee kan (blijven doen)? Probiblio heeft hier in de provincie Zuid-Holland recent onderzoek naar gedaan. Een belangrijke publicatie die inzicht geeft én laat zien hoe belangrijk het werk van de bibliotheek op dit gebied is.

Digitale Kloof

Zuid-Holland telt ongeveer 550.000 zogeheten digitale achterblijvers van 12 jaar en ouder. Zij missen de basisvaardigheden voor onder meer internetbankieren, e-shoppen, het omgaan met de digitale overheid en het gebruik van sociale media. Zo ontstaat er een digitale kloof tussen diegenen die kunnen profiteren van de moderne digitale technologie en zij die dit niet kunnen. In de huidige, sterk gedigitaliseerde samenleving lopen de digitale achterblijvers zo een steeds groter risico op sociale uitsluiting.

Meerwaarde bibliotheek

Het aanbod in de bibliotheek op het gebied van basisvaardigheden heeft afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Vrijwel elke bibliotheek in Zuid-Holland beschikt inmiddels over een zogeheten Digitaalhuis waar iedereen terecht kan voor ondersteuning op dit gebied. Denk aan cursussen Klik&Tik en Digisterker, inloopspreekuren E-overheid en Tablet-cafés. De inzet van vrijwilligers is daarbij van cruciale betekenis. Uit het onderzoek blijkt verder dat de deelnemers tevreden zijn over het aanbod en dat het bijdraagt aan hun maatschappelijke participatie en zelfstandigheid.

Ambitie

Jaarlijks worden duizenden burgers bereikt,  maar afgezet tegen de grote groep digitale achterblijvers in Zuid-Holland is dit een relatief beperkt aantal. De bibliotheken hebben de ambitie om meer mensen te bereiken, maar onvoldoende financiering en personele bezetting, en het ontbreken van een doorlopende leerlijn zijn daarbij belangrijke knelpunten. 

Benieuwd naar het rapport? Je kunt het hier in zijn geheel bekijken.

Neem voor meer informatie contact op met Team Basisvaardigheden

Meer maatschappelijke thema’s onderzocht

Bekijk ook de drie andere publicaties naar de maatschappelijke impact van bibliotheekwerk in Zuid-Holland. Op elk belangrijk maatschappelijk thema onderzochten we wat de huidige situatie in de provincie Zuid-Holland is, wat bibliotheken in Zuid-Holland momenteel doen aan activiteiten op dit gebied, waar ze tegenaan lopen in hun werk en wat hen zou helpen hun werk beter uit te voeren.

·   Themarapport Digitale Geletterdheid

·    Themarapport Laaggeletterdheid

·    Themarapport Geletterdheid Jeugd 0-6 jaar

Meer nieuws