Duiding 21e Eeuwse Vaardigheden

Duiding 21e Eeuwse Vaardigheden

In februari 2016 introduceerde Kennisnet in samenwerking met SLO een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden (afbeelding midden). Dit model volgt het oude model (afbeelding links) op en omschrijft elf vaardigheden die burgers moeten beheersen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van de (nabije) toekomst. Een toekomst die, nog meer dan nu, bepaald en beheerst zal worden door technologie, computers, algoritmes en robotica. Het grootste verschil tussen deze twee modellen is de opsplitsing van digitale geletterdheid (voorheen ICT geletterdheid genoemd) in de vier digitale vaardigheden mediawijsheid, ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking (afbeelding rechts).

In het gesprek met collega’s en zelfs in de vakliteratuur worden deze begrippen echter nog dikwijls door elkaar heen gebruikt, wat voor de nodige verwarring kan zorgen. De term mediawijsheid, al in 2005 geintroduceerd door de Raad van Cultuur, wordt dikwijls gebruikt als containterbegrip, terwijl daar meestal dat andere, nieuwere containerbegrip 21e eeuwse vaardigheden mee wordt bedoeld (zoals de KB in haar visie mediawijsheid 2016-2018) of men doelt juist op informatievaardigheden, één van de elf vaardigheden omschreven in het nieuwe model, wanneer over mediawijsheid gesproken wordt.

Om verdere verwarring te voorkomen, hebben we op veler verzoek de verschillende definities van al deze begrippen nog eens onder elkaar gezet. Alle definities zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van de websites van Kennisnet en SLO. Op deze websites is ook meer verdieping over het onderwerp te vinden.

Meer nieuws