Een informatieve en inspirerende SOOB werkbijeenkomst 100% bereik 0-4 jaar

Een informatieve en inspirerende SOOB werkbijeenkomst 100% bereik 0-4 jaar

Donderdag 7 maart 9.30 uur in de OBA te Amsterdam. Alles is gereed voor de SOOB werkbijeenkomst 100 % actief bereik 0-4 jaar. Alle deelnemers van verschillende bibliotheken druppelden binnen en de werkbijeenkomst kon beginnen.

Er werd feestelijk afgetrapt door Annelies Wielaard van de OBA. Vanwege het 100-jarig jubileum van de OBA, kreeg Barbara van Walraven, als projectleider van
het SOOB programma, een tas met gedicht en het boek ‘Hoe word je een super Amsterdammer’ overhandigd.

Maar er was meer te vieren, want binnenkort zal het 500.000e BoekStart koffertje uitgereikt worden!
Een mooie mijlpaal waarbij een taartje met BoekStartlogo niet mocht ontbreken. 

    

Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder een terugblik op de laatste werkbijeenkomst in december. In 2018 is een Mysteryguesttraject opgezet, waarbij bibliotheekmedewerkers aan de hand van een checklist een collega bibliotheek bezoeken. Dit was een uitgelezen moment om de nodige ervaringen en tips onderling uit te wisselen.

Probiblio’s adviseur Britt van Teijlingen ging verder met het onderwerp Mediaopvoeding 0-6 jaar dat in de vorige bijeenkomst ook al aan orde kwam. Het gebruik van de Mediadiamant kwam aan bod en hoe deze in te zetten bij activiteiten in de bibliotheek of in de kinderopvang.

Tijdens een korte brainstorm werden ideeën geformuleerd hoe Mediaopvoeding en het gebruik van de Mediadiamant meer onder de aandacht te brengen in de bibliotheek. Deze ideeën werden in groepjes concreet uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. Komende periode worden deze ideeën overdraagbaar gemaakt onder leiding van Barbara en Britt samen met een aantal deelnemers.

Tenslotte werden belangrijke landelijke ontwikkelingen gedeeld. Na een ochtend van goede samenwerking zijn er mooie, concrete ideeën om verder aan te werken.
De volgende SOOB werkbijeenkomst 100% bereik 0-4 jaar vindt plaats op donderdag 6 juni in de OBA Amsterdam.

Mocht je vragen hebben over deze werkbijeenkomst, dan kun je terecht bij Barbara van Walraven.
Wil je meer weten over Mediaopvoeding, dan kun je Britt van Teijlingen benaderen.

 

Meer nieuws