Informatieve en inspirerende SOOB werkbijeenkomsten 100% bereik 0-4 jaar en 12-18 jaar

Informatieve en inspirerende SOOB werkbijeenkomsten 100% bereik 0-4 jaar en 12-18 jaar

Op donderdag 7 maart vonden twee werkbijeenkomsten van SOOB plaats: 100% actief bereik 0-4 jaar en 12-18 jaar. 

SOOB werkbijeenkomst 100 % actief bereik 0-4 jaar

Donderdag 7 maart 9.30 uur in de OBA te Amsterdam. Alles is gereed voor de SOOB werkbijeenkomst 100% actief bereik 0-4 jaar. Alle deelnemers van verschillende bibliotheken druppelden binnen en de werkbijeenkomst kon beginnen.

Er werd feestelijk afgetrapt door Annelies Wielaard van de OBA. Vanwege het 100-jarig jubileum van de OBA, kreeg Barbara van Walraven, als projectleider van het SOOB programma, een tas met gedicht en het boek ‘Hoe word je een super Amsterdammer’ overhandigd.

Maar er was meer te vieren, want binnenkort zal het 500.000e BoekStart koffertje uitgereikt worden!
Een mooie mijlpaal waarbij een taartje met BoekStartlogo niet mocht ontbreken. 

    

Op de agenda stonden diverse onderwerpen, waaronder een terugblik op de laatste werkbijeenkomst in december. In 2018 is een Mysteryguesttraject opgezet, waarbij bibliotheekmedewerkers aan de hand van een checklist een collega bibliotheek bezoeken. Dit was een uitgelezen moment om de nodige ervaringen en tips onderling uit te wisselen.

Probiblio’s adviseur Britt van Teijlingen ging verder met het onderwerp Mediaopvoeding 0-6 jaar dat in de vorige bijeenkomst ook al aan orde kwam. Het gebruik van de Mediadiamant kwam aan bod en hoe deze in te zetten bij activiteiten in de bibliotheek of in de kinderopvang.

Tijdens een korte brainstorm werden ideeën geformuleerd hoe Mediaopvoeding en het gebruik van de Mediadiamant meer onder de aandacht te brengen in de bibliotheek. Deze ideeën werden in groepjes concreet uitgewerkt en aan elkaar gepresenteerd. Komende periode worden deze ideeën overdraagbaar gemaakt onder leiding van Barbara en Britt samen met een aantal deelnemers.

Tenslotte werden belangrijke landelijke ontwikkelingen gedeeld. Na een ochtend van goede samenwerking zijn er mooie, concrete ideeën om verder aan te werken.
De volgende SOOB werkbijeenkomst 100% bereik 0-4 jaar vindt plaats op donderdag 6 juni in de OBA Amsterdam.

Mocht je vragen hebben over deze werkbijeenkomst, dan kun je terecht bij Barbara van Walraven.
Wil je meer weten over Mediaopvoeding, dan kun je Britt van Teijlingen benaderen.

SOOB werkbijeenkomst 100% actief bereik 12-18 jaar

Op donderdag 7 maart kwamen de vo-specialisten van bibliotheken in Noord-Holland bijna voltallig bijeen voor de SOOB werkbijeenkomst 100% actief bereik 12-18 jaar.

Stel je eens voor dat leesplezier en/of digitale geletterdheid voor jongeren op alle vo-scholen in Noord-Holland een vanzelfsprekendheid is, hoe zou dat eruit zien? Hoe zorgen we als netwerk met elkaar dat dit door ons benoemde ‘lonkende perspectief’ realiteit wordt? Dat waren de leidende vragen voor deze bijeenkomst.

Onder de bezielende leiding van Probiblio’s adviseur Sabine Marges stippelden we aan de hand van de methodiek van ‘Strategic Doing’ een gezamenlijke netwerkroute uit. Op basis van wat een ieder inbracht aan kwaliteiten, ervaring en het eigen sociale en zakelijke netwerk, zijn ideeën niet alleen bedacht maar ook concreet gemaakt met meetbare resultaten en concrete werkafspraken. Zo wordt er voor docenten een eigentijdse programmering onderzocht en ontwikkeld waardoor zij, gevoed met enthousiasme en handvatten, bij hun leerlingen leesplezier en digitale vaardigheden kunnen bevorderen.

Daarnaast maken alle specialisten een inventarisatie van de meest kansrijke vo-scholen in het eigen werkgebied om nog voor de zomervakantie gesprekken op directieniveau te gaan voeren en samenwerking met het vo aan te gaan of verder uit te breiden, indien gewenst met hulp van het bovenlokale Regioteam vo. Kunst van Lezen stelt hiervoor een stimuleringsregeling beschikbaar. De tweedaagse training Accountgesprekken die door de specialisten in februari werd gevolgd, biedt goede handvatten om het gesprek aan te gaan.  

De volgende SOOB werkbijeenkomst 100% bereik 12-18 jaar vindt plaats op donderdag 6 juni in de OBA Amsterdam, maar tussendoor ‘ontmoeten’ de deelnemers elkaar nog op 4 april via ZOOM.

Meer nieuws