Effectief werken met vrijwilligers in het programmeeronderwijs

Effectief werken met vrijwilligers in het programmeeronderwijs

Afgelopen zomer onderzochten adviseurs van Probiblio bij acht bibliotheken de inzet van vrijwilligers in het programmeeronderwijs. Bekeken werd hoe je als bibliotheek geschikte vrijwilligers voor het programmeeronderwijs vindt en wat je hen kunt bieden om gemotiveerd bij de bibliotheek te werken.

Werken met vrijwilligers

Bibliotheken bieden veel activiteiten aan op het gebied van programmeeronderwijs, zoals Maakplaatsen, het FabLab en Coderdojo. Voor de organisatie en de begeleiding van maakplaatsen en programmeeronderwijs worden vrijwilligers ingezet. Maar werken met vrijwilligers roept bij bibliotheken veel vraagstukken op zowel in beleidsmatige als operationele zin.

Om bibliotheken praktische handvatten te geven voor het vinden en behouden van vrijwilligers voor het programmeeronderwijs, stelde Probiblio een document samen. Hiervoor werden acht bibliotheken geïnterviewd en hun verhalen werden vervolgens gebundeld met best practices en theoretische onderbouwing.

Meer weten over het inzetten van vrijwilligers (in het programmeeronderwijs) of wil je een adviesgesprek? Neem contact op met Maaike Verhoeven (mverhoeven@probiblio.nl).

Kijk hier voor meer informatie over het project Vrijwilligers van Probiblio.

Meer nieuws