Even voorstellen: Team Marktkennis

Even voorstellen: Team Marktkennis

Een nadere kennismaking met het team Marktkennis: wie zijn de mensen in het team en wat kunnen zij voor bibliotheken betekenen? En om een goed voorbeeld te geven van de activiteiten en producten van het team gaan we dieper in op het vrijwilligersonderzoek dat ze uitvoeren. 

De mensen achter team Marktkennis

Het team Marktkennis bestaat uit zes enthousiaste en kundige onderzoekers die zich bezighouden met (markt)onderzoek, deskresearch en data-analyse om bibliotheken informatie & advies te geven over hun doelgroepen, de branche en de eigen organisatie.

De teamleden met hun diverse kennis, vaardigheden en specialisaties: 

  • Anne-Katelijne is gespecialiseerd in deskresearch en daarnaast actief op BiebPanel.
  • Berthy is de teamleider van team Marktkennis, een ervaren marktonderzoeker en projectmanager van BiebPanel.
  • Ingrid is een ervaren allround marktonderzoeker, met een speciale affiniteit voor data en het vinden van verbanden.
  • Jolijn is een ervaren onderzoeker met expertise op het terrein van maatschappelijke waarde, laaggeletterdheid en medewerker- en vrijwilligersonderzoek.
  • Marion is de data-analist van het team en expert in markt- en klantanalyses en deskresearch.
  • Marlon is de nieuwe aanwinst in het team, een ervaren marktonderzoeker, met specialisatie beleidsonderzoek. 

Voorbeeld: Vrijwilligersonderzoek bij DOK Delft

Een mooi voorbeeld van de activiteiten van team Marktkennis is het vrijwilligersonderzoek. Een vrijwilligersonderzoek van Probiblio brengt in kaart wat de motivatie van vrijwilligers is en hoe ze hun werk bij de bibliotheek ervaren. Jolijn Faber, adviseur onderzoek bij Probiblio, vertelt dat het onderzoek vorig jaar helemaal herzien is: “We hebben het bestaande vrijwilligersonderzoek kritisch tegen het licht gehouden en alle nieuwe ontwikkelingen meegenomen. Zo komt nu bijvoorbeeld veel meer naar voren wat de motivatie is om vrijwilligerswerk te gaan doen, hoe de relatie tussen vrijwilligers en betaalde medewerkers verloopt en wat de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van vrijwilligers zijn.“

De eerste bibliotheek die van het vernieuwde vrijwilligersonderzoek gebruik maakte is DOK Delft, zij geven aan: “We hebben echt veel uit het vrijwilligersonderzoek kunnen halen. DOK Delft is de laatste jaren steeds meer met vrijwilligers gaan werken. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers de kans krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen en ambassadeurs zijn voor DOK. We wilden graag een extern onderzoek laten uitvoeren om te kijken of dat ook zo is en wat er nog te verbeteren valt aan ons vrijwilligersbeleid.”

De vragenlijst van Probiblio zag er al redelijk compleet uit, maar DOK Delft heeft nog wel wat specifieke vragen toegevoegd, bijvoorbeeld voor input voor hun jaarlijkse vrijwilligersdag en over het idee om een online forum voor vrijwilligers te lanceren. Probiblio heeft de vragenlijst geprogrammeerd en per e-mail naar de vrijwilligers gestuurd. Jolijn: “De relevante, algemene thema’s over vrijwilligerswerk zitten in de vragenlijst, maar wij vinden het belangrijk om het onderzoek echt toe te spitsen op de lokale situatie in de bibliotheek. Sommige vragen kunnen dan vervallen en er kunnen ook vragen bij komen over specifieke thema’s, zoals een forum of speciale dag”.

De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met alle vrijwilligers en collega’s van DOK Delft. Ze gaan actief aan de slag met het online forum en met workshops over de onderwerpen die de vrijwilligers hebben aangedragen. DOK Delft: “We zagen ook dat de vrijwilligers DOK Delft weliswaar innovatief vinden, maar dat ze niet het idee hadden dat ze dat zelf in hun vrijwilligerswerk ook naar voren kunnen brengen. Daar gaan we dus ook meer aandacht aan besteden!”

Wil je meer weten over het team Marktkennis en hun producten en diensten?

Deze factsheet geeft in één oogopslag inzicht in het team en hun portfolio.

Op de website staan de teamleden met hun contactgegevens en vind je de producten

Meer nieuws