Extra onderwijsachterstanden gelden: kansen voor BoekStart!

Extra onderwijsachterstanden gelden: kansen voor BoekStart!

In de ProNws Special Educatie 0-18 van december 2016 gaven we aan dat er dit jaar, in 2017, vijf miljoen euro extra beschikbaar is voor het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeenten die deze extra gelden ontvangen zijn bekend, evenals het bedrag dat zij ontvangen.

Uit deze gemeentelijke onderwijsachterstandengelden wordt bijvoorbeeld de implementatie gefinancierd van een VVE-programma zoals Piramide. In enkele gemeenten is (een deel van) de implementatie BoekStart in de kinderopvang uit deze gelden gefinancierd. Uit recent onderzoek blijkt dat BoekStart in de kinderopvang bijdraagt aan een beter voorleesklimaat op kinderopvanglocaties. 

Bekijk hier wat jouw gemeente extra krijgt en wellicht kan vanuit deze gelden het aantal BoekStart locaties in het werkgebied uitgebreid worden.

Neem voor meer informatie contact op met Gertruud Beemster, adviseur Educatie 0-18 jaar - gbeemster@probiblio.nl

Meer nieuws