Financiële ondersteuning voor gesprekken met het onderwijs

Financiële ondersteuning voor gesprekken met het onderwijs

Het is in de huidige tijd niet altijd eenvoudig om gesprekken over de dienstverlening van de bibliotheek met scholen (in het bijzonder voortgezet onderwijs en mbo) te blijven voeren. Omdat het toch belangrijk is om dit te blijven doen, ontvangen bibliotheken die in het eigen werkgebied gesprekken met scholen vo (vmbo), mbo, pabo en/of lerarenopleiding voeren een financiële stimulans via Probiblio vanuit het project Regioteams West van Stichting Lezen.

Hierbij gaat het in het bijzonder om scholen waar nog niet structureel mee wordt samengewerkt (waarmee nog geen samenwerkingscontract is getekend).

Van contact naar contract

Het doel van de gesprekken is om de samenwerking tussen de bibliotheek en tenminste één school een stap verder te brengen opdat leerlingen of studenten meer en met meer plezier gaan lezen. Hierbij is de intentie: van geen contact via contact naar contract; of van contact naar contract.

Financiële ondersteuning aanvragen?

Wil jouw bibliotheek in gesprek met een school en daarvoor financiële ondersteuning aanvragen? Lees hier de voorwaarden en neem contact op met Caroline Heijer (cheijer@probiblio.nl), uiterlijk 15 februari.

Meer nieuws