Flyers meertaligheid in meerdere talen

Flyers meertaligheid in meerdere talen

Uit onderzoek blijkt dat 25% van de volwassen Nederlanders thuis voornamelijk een andere taal spreekt dan het Standaard Nederlands. In grote delen van Nederland is dat zelfs meer dan de helft. Meertaligheid is dan ook een onderwerp waar je als bibliotheek in deze tijd niet meer om heen kunt, zeker als het om kinderen in meertalige gezinnen gaat. Met onze flyers kan de bibliotheek goede, betrouwbare informatie over meertaligheid bij kinderen van 6-12 jaar delen met frontoffice medewerkers, leesconsulenten, leerkrachten en ouders.

Download de flyers hier >>

De flyer voor ouders is ook beschikbaar in het Arabisch, Engels, Pools en Turks.

Meertaligheid is overal

Meertaligheid is overal. Daarom heeft Probiblio de belangrijkste informatie over meertaligheid voor bibliotheken op een rij gezet. Vorig jaar lag de nadruk op meertaligheid bij kinderen van 0- 6 jaar en dit jaar is het aanbod aangevuld met informatie over meertaligheid bij kinderen van 6-12 jaar.

Als het om meertaligheid bij kinderen gaat, dan zijn daar diverse doelgroepen bij betrokken. Niet alleen ouders zelf worstelen met vragen, ook frontoffice medewerkers, leesconsulenten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten krijgen vragen over meertaligheid. In de praktijk blijkt dat de gegeven informatie niet altijd correct en eenduidig is. Voor al deze doelgroepen is bruikbare informatie over meertaligheid in verschillende flyers gezet. Deze kunnen bibliotheken online delen of in gedrukte vorm gericht bij verschillende doelgroepen onder de aandacht brengen. Nog steeds blijkt dat veel professionals en beleidsmakers zich niet realiseren hoe omvangrijk en belangrijk meertaligheid in Nederland is. Meertalig.nl besteed hier ook aandacht aan in het artikel Wat je niet ziet bestaat niet.  

BoekToer-collectie: 2022

Het samenstellen van een BoekToer-collectie voor de doelgroep 6-12 jaar blijkt lastiger dan voor jonge kinderen. Begin 2022 komt er in ieder geval een collectie in het Pools beschikbaar en collectie tekstloze boeken voor oudere kinderen, waarmee je ook in andere talen aan de slag kunt.

Meer weten?

Kijk op onze overzichtspagina Meertaligheid voor het complete aanbod.

 

Meer nieuws