Gebruikers denken mee over rol van de bibliotheek in 2040

Gebruikers denken mee over rol van de bibliotheek in 2040

Welke rol heeft de ideale bibliotheek over 20 jaar? Die vraag stond centraal tijdens een interactieve denksessie in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam op maandagavond 28 maart. Iedereen was welkom om mee te denken. De uitkomsten worden gepubliceerd in een pamflet en vormen de basis voor experimenten met een laboratoriumbibliotheek.

Denktank voor de bibliotheek van de toekomst

In 2021 is een denktank samengesteld met de bevlogen, innovatiegerichte denkers en doeners met een uitgesproken mening over de toekomst van de bibliotheek. De denktankleden, waaronder schrijfster Lara Nuberg en oprichter van Voordekunst.nl Roy Cremers, verkenden in verschillende brainstormsessies de toekomst: Hoe ziet het leven er in 2040 uit? Wie zijn dan de gebruikers van de bibliotheek, wat hun interesses en behoeftes? En is het een bibliotheek mét of zónder boeken, mét of zónder fysiek gebouw?

Publieke brainstorm

Op 28 maart gaf de denktank in een interactief event in Pakhuis De Zwijger samen met publiek de ideeën verder vorm. Iedereen die wel eens gebruik heeft gemaakt van de bibliotheek was uitgenodigd wensen en ideeën kenbaar te maken. Er waren ongeveer 100 deelnemers aanwezig. Het programma startte met een prikkelend toekomstvisioen van Marleen Stikker, directeur en oprichter van Waag. Maarten Bloem van het Centraal Bureau voor de Statistiek deed vervolgens voorspellingen over hoe de samenstelling van de Nederlandse samenleving er in 2040 uit zou kunnen zien. Het eerste gedeelte van het programma werd afgesloten door Deborah Nas, professor ‘Strategic Design for Technology-based Innovation’ bij TU Delft. Zij vertelde over innovatie in relatie tot technologie en gaf de deelnemers inzicht in hoe je kunt denken vanuit de toekomst.

Deelnemers aan de slag

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen in deelsessies, waarbij ze aan de slag gingen met verschillende thema’s rondom de rol van de bibliotheek in 2040. Van het maken van persona’s en het ontwerpen van het bibliotheekgebouw, tot de activiteiten die er plaatsvinden en het bedenken van een bibliotheek zonder boeken. Tijdens een plenaire wrap up werden de highlights van de deelsessies kort gepresenteerd.

De avond werd afgesloten met een indrukwekkend optreden van schrijfster en spoken word artiest Smita James, die haar eigen visie op de toekomst voordroeg aan het publiek. Heb je het evenement gemist? Je kunt het gehele evenement inclusief de deelsessie over persona’s terugkijken. Of bekijk onderstaande video voor een korte impressie.

Wat doen we met de resultaten?

De verkenningen van de deelnemers en de denktank worden verrijkt met de ideeën van 120 studenten van de Avans hogeschool in Den Bosch. Alle input komt eind mei samen in een groeimanifest. Probiblio gaat samen met een bibliotheek met één of meerdere ideeën aan de slag in een laboratoriumbibliotheek. Klik hier voor meer informatie.

Foto boven: Eva Olthof

Meer nieuws