Gemeente en laaggeletterdheid: integrale aanpak

Gemeente en laaggeletterdheid: integrale aanpak

Gemeenteambtenaren met laaggeletterdheid in hun pakket hebben moeite om met collega ambtenaren van onder andere de afdelingen Werk & Inkomen en Zorg & Welzijn (armoedebeleid, schuldhulpverlening, statushouders) een integrale aanpak te ontwikkelen. Stichting Lezen & Schrijven interviewde hierover ambtenaren in tien gemeenten. In deze gesprekken werden tevens oplossingen aangedragen.

Mogelijke oplossingen die de ambtenaren aangaven om de aanpak van laaggeletterdheid te integreren binnen het sociaal domein:

  • Urgentie. Het is gewenst om het terugdringen van laaggeletterdheid onderdeel te maken van de collegeprioriteiten en een gemeentebrede visie op het sociaal domein.
  • Organiseer de aanpak van laaggeletterdheid in gemeenten binnen het sociaal domein en zorg ervoor dat deze valt onder de wethouders die daarvoor verantwoordelijk zijn.
  • Positioneer de aanpak van laaggeletterdheid als middel tot maatschappelijke participatie en niet alleen als onderwijsthema.
  • Deel succesvolle aanpakken van laaggeletterdheid die inzicht geven in de bijdrage die ze leveren aan de oplossing van problemen in het sociaal domein (zoals werk vinden en schuldhulpverlening). Successen zijn nodig om de autochtone doelgroep te bereiken.
  • Sluit aan op prioriteiten en werkwijzen binnen het sociaal domein. Ontwikkel bijvoorbeeld aanpakken waarmee mensen parallel aan werk ook hun taal- en digitale vaardigheden verbeteren.
  • Maak een meetinstrument dat lokale kosten en opbrengsten inzichtelijk maakt.
  • Zet praktijkverhalen in waarin vanuit ervaringsdeskundigen duidelijk wordt wat de relatie is tussen laaggeletterdheid en participatie.
  • Zet in op aanpakken en instrumenten voor uitvoerende organisaties (wijkteams, schuldhulpverlening) en gemeentelijke loketten, zodat zij laaggeletterdheid kunnen signaleren.

Stichting Lezen & Schrijven concludeerde uit de interviews met de ambtenaren ook dat het gewenst is dat ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor laaggeletterdheid meer ondersteuning behoeven bij het delen van praktijkkennis van de effectiviteit. Dit geldt vooral in middelgrote en kleine gemeenten. Daarnaast is het gewenst om best practises (landelijk) van integrale samenwerking binnen de gemeente in kaart te brengen en te ontsluiten.

Lees de ‘Samenvatting Laaggeletterdheid integreren in het gemeentelijk sociaal domein; wat is nodig?’.

Meer nieuws