Gesubsidieerde dienstverlening 2018 geëvalueerd

Gesubsidieerde dienstverlening 2018 geëvalueerd

Probiblio voert jaarlijks een groot aantal gesubsidieerde projecten uit in Noord- en Zuid-Holland. Om te kijken of de dienstverlening in 2018 aansloot op de verwachtingen en wensen, hebben we begin dit jaar alle deelnemende bibliotheken naar hun ervaringen gevraagd. Jullie gaven ons een rapportcijfer van 7,4. 90% van jullie zou de beoordeelde dienst aanbevelen aan een collega of andere bibliotheek.

Bibliotheken die in 2018 deelnamen aan één of meer gesubsidieerde projecten zijn blij met de inspiratie en met de communicatie en projectbegeleiding vanuit Probiblio. Ook de fijne samenwerking met Probiblio en de kennisdeling met andere bibliotheken worden genoemd.

Een verbeterpunt dat deelnemers noemen is het concreet omzetten van de projectresultaten naar de praktijk. Ook de tijdsinvestering van de bibliotheken wordt soms genoemd als verbeterpunt. Daarnaast is de timing van de projecten niet altijd fijn voor de bibliotheek.

Bijna negen op de tien deelnemers geven aan dat het project heeft bijgedragen aan de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek.

2019 en verder

Al met al kunnen we concluderen dat de bibliotheken tevreden zijn over de gesubsidieerde projecten die we in 2018 hebben uitgevoerd. Daar zijn we uiteraard heel bij mee. De aandachtspunten uit het onderzoek nemen we mee in de uitvoer van projecten van dit jaar en de komende jaren.

Bekijk alle projecten van 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie over de uitkomsten van dit onderzoek, neem contact op met Ingrid Balijon.

Meer nieuws