Gevraagd! Bibliotheek die aan de slag wil met geletterdheidsnetwerk

Gevraagd! Bibliotheek die aan de slag wil met geletterdheidsnetwerk

Lankhorst & Raaijmakers hebben in opdracht van Kunst van Lezen een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de verbinding tussen preventieve en curatieve taalactiviteiten. Onderdeel van het vervolgproject (vanaf januari 2018) zijn twee lokale verkenningstrajecten bij bibliotheken die binnen hun eigen organisatie en binnen hun lokale geletterdheidsnetwerk willen werken aan deze verbinding. 

Op dit moment zijn ze hard op zoek naar geschikte bibliotheken om een dergelijk traject mee uit te voeren. In het bijgevoegde document vind je informatie over de context waarbinnen dit traject zal plaatsvinden, de beoogde uitkomsten van het traject én de criteria waaraan een Bibliotheek moet voldoen om aan een traject te kunnen deelnemen. 

Aanmelden

Bibliotheken die graag met dit onderwerp aan de slag willen inclusief een begeleidingstraject kunnen zich tot en met 24 november aanmelden bij Dia Wesseling dwesseling@probiblio.nl. Er worden zo spoedig mogelijk gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten zodat ze in december met de gekozen bibliotheken afspraken kunnen vastleggen en vanaf januari 2018 in volle vaart starten. 

Wanneer je vragen hebt over het traject, neem dan gerust contact op met Hermien Lankhorst, lankhorst@kunstvanlezen.nl of Marie-Anne Raaijmakers, raaijmakers@kunstvanlezen.nl.

 

Meer nieuws