Gewijzigde opzet Joris' Kerstboom 2020

Gewijzigde opzet Joris' Kerstboom 2020

Vorig jaar stond hij te stralen in 200 bibliotheken verspreid door Nederland: Joris’ Kerstboom! Deze succesvolle samenwerking tussen KRO-NCRV en Probiblio trekt al jaren veel bekijks in de donkere decemberdagen. Veel van jullie vroegen: kunnen we ons al aanmelden voor Joris’ Kerstboom 2020? In verband met de coronamaatregelen kan het programma helaas niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. 

KRO-NCRV heeft besloten de programmering rond de traditionele acties met Joris Linssen te beperken. Omdat samenkomsten beperkt mogelijk zijn, komen er geen ontmoetingsplekken met kerstbomen op pleinen. Het tv-programma blijft bestaan, maar Joris gaat zelf op zoek naar personen met mooie en ontroerende verhalen.

We hebben KRO-NCRV gevraagd of de bibliotheken eventueel op eigen gelegenheid aandacht aan Joris’ Kerstboom mogen besteden. Zodra we hier bericht over hebben, koppelen we dit aan jullie terug. We gaan ervan uit dat we volgend jaar wel op de oude voet verder kunnen: het is zeker niet de intentie Joris Kerstboom in de bibliotheek voorgoed te stoppen!

Vragen?

Neem contact op met projectleider Ilse Keune.

Meer nieuws