Gezocht: Noord-Hollandse bibliotheken voor e-health en domotica

Gezocht: Noord-Hollandse bibliotheken voor e-health en domotica

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen; technologie kan hierbij ondersteunen. Kleine eenvoudige thuistechnologie, domotica, en apps zijn innovaties in de zorg die hun gezondheid kunnen helpen. Zorg van Nu zoekt vijf Noord-Hollandse bibliotheken die met een digitaal inloopspreekuur en instructies over o.a. het downloaden van apps hieraan willen bijdragen. De Westfriese Bibliotheken deden hier al ruime ervaring mee op.

Mede door allerlei technische en digitale innovaties verandert de zorg in rap tempo. Zo is het mogelijk om:

  • online je eigen medische gegevens en laatste labuitslagen in te zien;
  • met een apparaat je oma te vinden als zij de weg naar huis niet meer weet;
  • je conditie te monitoren en verbeteren door slimme gadgets;
  • thuis je bloeddruk of hartslag te meten terwijl de zorgverlener op afstand meekijkt.

Zorg van Nu (VWS) voert campagne rond ouderen die langer thuis willen blijven wonen en hun mantelzorgers. Vanuit het oogpunt veiligheid, gemak en ontzorging willen ze met kleine domoticahuisjes aantonen dat simpele apparaatjes het dagelijks leven veiliger en comfortabeler kunnen maken. In de domoticahuisjes vind je gadgets zoals extra verlichting met alarmfuncties én krijg je voorlichting over apps die dit gemak moeten ondersteunen. Het domoticahuisje, waarvan er een in de Westfriese Bibliotheken staat, zorgt voor gesprek in de bibliotheek over sociaal contact, de computer en chatten.

West-Friese bibliotheken

Paula Orme van de Westfriese Bibliotheken is enthousiast: “Onze bibliotheek stimuleert digitale zelfredzaamheid en ouderen zijn een belangrijke doelgroep. Vanzelfsprekend is dan de samenwerking met de zorgorganisaties die we hierbij ook een podium bieden. De rol van de bibliotheek ligt vooral in het wegwijs maken op de iPad, leren downloaden en werken met apps. Wat ook meespeelt is dat de gemeente de bibliotheek heeft gevraagd om dit actief te ondersteunen omdat de welzijnsorganisaties geen raad met dit het digitale aspect van veranderende zorg weten. In de praktijk blijkt dat vooral ons ‘Klik & Tik-publiek’ hier bijzonder in is geïnteresseerd.”

De samenwerking met zorg en welzijnsorganisaties heeft na een proefperiode goed vorm gekregen. Samen met een zorgorganisatie organiseert de bibliotheek vier keer per jaar een themabijeenkomst. Hierbij is de zorginstelling verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel en neemt de bibliotheek het digitale voorlichtingdeel voor haar rekening.   

Ouderen zijn in de tussentijd natuurlijk ook welkom op het inloopspreekuur en het tabletcafé. Paula Orme: “Leren omgaan met de iPad is zowel gericht op de digitale vaardigheid, maar het is ook een vorm van vroegpreventie, als mensen makkelijker de zorgapps kunnen gebruiken.”

Wél in de bibliotheek, niet in de zorgwinkel 

Nini Viëtor, Zorg van Nu, geeft aan dat VWS op zoek is naar lokale plekken waar ouderen terecht kunnen voor informatie over langer veilig thuis wonen en hulp bij het leren bedienen van hulpmiddelen met een app. Zorgwinkels hebben alleen informatie over de eigen producten en medewerkers en hebben vaak weinig tijd. Zorg van Nu ziet hier een rol in voor de bibliotheken.

Oproep: bibliotheken voor pilot gezocht

VWS is voor een pilot op zoek naar vijf Noord-Hollandse bibliotheken die meer willen doen met ouderen, vroegpreventie en e-health. Dit kan in de bibliotheek aansluiting vinden bij  het digitaalvaardig maken van ouderen.  

Nini Viëtor verzorgt de training die de (vrijwillige) bibliotheekmedewerkers alles leert wat nodig is om ouderen te informeren over langer veilig thuis wonen. Een domoticahuisje in de bibliotheek is niet noodzakelijk, al is het wel een mooi startpunt en middel tot gesprek.

De training wordt betaald door VWS en is dus kosteloos voor de bibliotheken.

Meer informatie over de mogelijkheid een informatiepunt te starten in de bibliotheek en de bijbehorende training kun je opvragen bij Nini Viëtor.

Voor meer informatie hierover, neem contact op met:

Zorg van Nu over de pilot en bijbehorende training: Nini Viëtor, nini.vietor@thuissignaal.nl

Ervaring bij de Westfriese Bibliotheken: Paula Orme, porme@westfriesebibliotheken.nl

 

Meer nieuws