Het kabinet stelt de werking van de wet DBA wederom uit

Het kabinet stelt de werking van de wet DBA wederom uit

Na het uitstel tot november 2016, januari en juli 2018 wordt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wederom uitgesteld tot 1 januari 2020. Lees hier het bericht van de Belastingdienst over het uitstel.

Wat is de wet DBA ook alweer?

Deze wet geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers sinds mei 2016 de mogelijkheid om onderling een contract af te sluiten waaruit blijkt wat hun werkrelatie is. Dit kan schriftelijk, waarbij er modelovereenkomsten beschikbaar zijn op de site van de Belastingdienst, maar het is niet verplicht. Indien er geen twijfel bestaat over de werkrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, mag dit ook zonder schriftelijke bevestiging. Echter, de contracten maken het gemakkelijker om te controleren of de opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is bij de opdrachtgever.

Waarom het uitstel?

Het kabinet stelt de werking nogmaals uit omdat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de nieuwe wet. De wet is bedoeld om beter onderscheid te maken tussen opdrachtnemers en personen in loondienst. De definitie van loondienst sluit echter niet aan bij de huidige praktijk. Het gevolg is dat werkgevers huiverig zijn geworden om zelfstandigen in te huren, omdat zij niet weten waar ze aan toe zijn en bang zijn om van de Belastingdienst naheffingen of boetes opgelegd te krijgen. Werkgevers die ter goeder trouw zijn, hoeven tot 1 januari 2020 geen of weinig problemen te ondervinden. Bekijk hier in beeld hoe de wet DBA werkt.

Meer nieuws