Het Rijdend Taalcafé in de Bollenstreek

Het Rijdend Taalcafé in de Bollenstreek

Tijdens de Week van de Alfabetisering reed het Taalcafé van Bibliotheek Bollenstreek langs de zes gemeentes van de Bollenstreek waaronder Lisse, Sassenheim en Noordwijk. Dit deed de Bibliotheek om laaggeletterdheid in de directe omgeving onder de aandacht te brengen.

'Met het Rijdend Taalcafé willen we meer bewustwording creëren voor laaggeletterdheid, met name bij autochtonen in de Bollenstreek. We spraken met geïnteresseerden over laaggeletterdheid. Wat betekent dit en wat zijn de problemen die mensen ervaren die moeite hebben met Nederlands lezen, schrijven of spreken' aldus Eline de Visser, projectleider Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek.

Ongeveer tweederde van de laaggeletterden is in Nederland geboren en getogen, maar vanwege schaamte weet deze groep de weg naar de Bibliotheek maar moeilijk te vinden. Door naar hen toe gaan, probeert de Bibliotheek Bollenstreek de drempelvrees weg te nemen. Het Taalhuis heeft voor hen een geschikt aanbod: een inloop-taalspreekuur voor het toewijzen van taalcoaches en doorverwijzen naar passend onderwijs, een leeskring voor laaggeletterden en het Taalcafé.

De Bibliotheek huurde een professionele Barista in om de bezoekers te voorzien van een lekker kopje koffie. Vrijwilligers van het Taalhuis stonden iedereen te woord. Ze werden daarbij bijgestaan door medewerkers van de Bibliotheek. Het initiatief werd ondersteund door Regio Holland Rijnland en Stichting Lezen en Schrijven. De bus stond op drukbezochte plaatsen zoals bij winkelcentra en markten. Daarvoor moest ruim zes weken van tevoren een vergunning worden aangevraagd.

Het resultaat is zichtbaar positief! Er kwamen meer bezoekers naar de spreekuren en het aantal deelnemers aan de taaltrajecten is toegenomen. Daarnaast zijn er nieuwe vrijwilligers geworven en is samenwerking met de partners ontstaan of versterkt. Eline kijkt daarom tevreden terug: 'De mensen waren zeer geïnteresseerd in laaggeletterdheid. Goed om te zien dat alle gemeenten zeer betrokken waren. Met elkaar zorgen we voor meer bewustwording voor het probleem en kunnen we mensen echt helpen.'

Op de foto: Hans Portengen, directeur Bibliotheek Bollenstreek en Adri van Loon, wethouder gemeente Lisse. De koffie werd gezet door barista Jerry.

Voor meer informatie

Over het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek en het evenement Rijdend Taalcafé kun je contact opnemen met Eline de Visser, 071 52 37 351, edvisser@bibliotheekbollenstreek.nl 

Meer nieuws