Hoe is de ‘social’ zichtbaarheid van de bibliotheek in coronatijd?

Hoe is de ‘social’ zichtbaarheid van de bibliotheek in coronatijd?

Weer is het merendeel van de bibliotheken tijdelijk gesloten. Ook tijdens de eerste lockdown sloten de bibliotheken hun deuren. Twee maanden zonder fysieke uitlening, bezoekers, cursussen en voorleesmiddagen. Probiblio liet destijds onderzoeken welke invloed deze uitzonderlijke periode had op de online aanwezigheid van ‘de bibliotheek’.

Bekijk: Rapportage Social media analyse ‘de bibliotheek en corona'

Het was een vreemde periode, voor zowel bibliotheekmedewerkers als klanten. Probiblio vroeg gerenommeerd onderzoeksbureau HIBOU om een social media analyse uit te voeren naar ‘de bibliotheek in coronatijd’. Omdat uit een eerdere analyse bleek dat bibliotheken relatief weinig genoemd werden op sociale media en we benieuwd waren naar het effect van deze periode. Welke invloed had deze coronaperiode op het volume en de inhoud van social mediaberichten? En wat werd er gezegd over de bibliotheek, en was de inhoud van die berichten positief of juist negatief? De analyse is uitgevoerd over de periode van 1 februari tot en met 15 juni.

Piek in aantal berichten

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen 13 en 17 maart, de periode dat alle bibliotheken hun deuren sloten, een piek was in het aantal ‘social’ berichten.

Aan het begin van de lockdown postten zowel bibliotheken zelf als de bekende media berichten over de sluiting van de bibliotheken en deelden de digitale initiatieven die zij ontwikkelden. Hierop volgden veel reacties van gebruikers, zowel positief als negatief.

Waardering tijdens lockdown

Mensen gaven aan tijdens de sluitingsperiode blij te zijn met de nieuwe en creatieve initiatieven van de bibliotheek en hier ook gebruik van te maken. Vooral de afhaalbieb/afhaalservice, de minibieb, onlinebibliotheek.nl, ThuisBieb met e-books, bezorgservice en online diensten voor scholieren werden erg gewaardeerd. De ouders met kinderen waardeerden de LuisterBieb in het bijzonder. Opvallend was dat e-books in deze 4,5 maand even vaak in combinatie met de bibliotheek werden genoemd als in het gehele jaar 2019.

Gemengde gevoelens

Mensen gaven aan het niet alleen jammer te vinden dat de bibliotheken sloten, maar het vaak ook niet te begrijpen omdat je bij de bibliotheek juist afstand moet kunnen houden van elkaar. Iedereen was blij dat de bieb weer open ging en er weer boeken geleend konden worden. Minder te spreken was men over de sfeer in de bibliotheek net na de heropening en de maatregelen die bibliotheken moesten treffen. Bijvoorbeeld dat je niet meer spontaan naar de bibliotheek kunt en rekening moet houden met alle linten, pijlen en mondkapjes.

Het onderzoek laat verder zien dat er veel over bibliotheken wordt gesproken in diverse (mommy)blogs zoals Huisvlijt.com en Hipenhot.nl. Op Twitter was er aandacht voor bibliotheken door bekende twitteraars als Aafke Romeijn en Anything Maureen.

Vragen?

Voor vragen of inzicht in het volledige onderzoek kun je contact opnemen met senior Adviseur Onderzoek Berthy Nijhuis.

Meer nieuws