Houvast in het traject gezinsaanpak met de Wegwijzer

Houvast in het traject gezinsaanpak met de Wegwijzer

De gezinsaanpak: een succesformule om laaggeletterdheid bij de wortel aan te pakken, maar tegelijk een langlopend en ingewikkeld traject. Ruim een jaar geleden zijn 16 bibliotheken in samenwerking met Probiblio-adviseurs aan een traject gezinsaanpak in hun bibliotheek begonnen. De fases die zij doorlopen, zijn nu gebundeld in de Wegwijzer Gezinsaanpak. Het document wordt blijvend uitgebreid met nieuwe stappen en thema’s.

De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Bibliotheken bieden collectie en programmering voor jonge kinderen en (laagtaalvaardige) ouders, maar vaak nog los van elkaar. De kunst is om die afzonderlijke activiteiten te verbinden en te integreren met de gezinsaanpak.

Werken in fases

De Wegwijzer Gezinsaanpak geeft houvast in het proces van de bibliotheek bij het werken met de gezinsaanpak. In de Wegwijzer staan een aantal thema’s beschreven die onmisbare schakels zijn in het gehele proces van de gezinsaanpak. Voor elk thema doorloop je vier fases: de oriëntatie-, creatie-, implementatie- en evaluatiefase. In elke fase spelen er andere zaken en heb je behoefte aan andere tools of informatie.

De Wegwijzer Gezinsaanpak is bovendien een ‘groeidocument’. Het aantal thema’s wordt in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid. In de loop van het jaar volgen de onderwerpen Programmering, Ontwikkelen & leren, Resultaat- & effectmeting en Positionering van de bibliotheek in het lokale veld. Met dit document hebben bibliotheken een tool in handen om de gezinsaanpak op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau aan te pakken.

Download de Wegwijzer Gezinsaanpak

Adviseurs Barbara van Walraven en Floor Banning over de totstandkoming van de Wegwijzer:

Barbara, adviseur Educatie:

“Vorig jaar is bij Probiblio het traject gezinsaanpak van start gegaan met 16 bibliotheken uit Noord- en Zuid-Holland. Van elke bibliotheek doet een duo bestaande uit een specialist Educatie en een specialist Basisvaardigheden mee. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we een aantal thema’s die spelen binnen de gezinsaanpak-thema’s.

De onderlinge verschillen tussen de bibliotheken zijn groot, ook met betrekking tot de gezinsaanpak: de een staat aan het begin, de ander heeft al wat stappen gezet, de een is al ver binnen het thema doelgroepgericht werken en de ander weer met externe samenwerking. En de volgorde waarin de stappen worden gezet, is ook heel divers.

Maar er is één ding waar alle bibliotheken tegen aanlopen en dat is dat de gezinsaanpak is zo ongrijpbaar is en weinig concreet. Iedereen vindt de gezinsaanpak belangrijk en wil ermee aan de slag en toch lukt het vaak niet om er vat op te krijgen en er concreet handen en voeten aan te geven.”

Floor, adviseur Basisvaardigheden:

“Dat is begrijpelijk, want het is een complex onderwerp. Om te beginnen is het geen project met een begin en een eind, maar een aanpak die continu aandacht vergt. Verder zijn er intern verschillende teams bij betrokken en extern veel verschillende partijen. Ook zijn er geen vaste bouwstenen waar de aanpak uit bestaat, zoals bij de Bibliotheek op school en zijn de lokale omstandigheden heel divers. Toch zijn er wel degelijk vaste elementen in de gezinsaanpak die bij elke bibliotheek van toepassing zijn en waaraan je kunt werken. Om daar inzicht in te geven, is de Wegwijzer gemaakt die inzicht geeft in het proces en de fases van de gezinsaanpak.

Dus bibliotheken die met de gezinsaanpak aan de slag willen, zou ik willen zeggen: ‘Pak de Wegwijzer erbij, kijk in welke fase van de gezinsaanpak je zit en stippel een route uit voor je eigen bibliotheek!'"

Meer informatie

Heb je vragen over de Wegwijzer of het traject gezinsaanpak? Stuur een dan een mail naar Floor Banning of Barbara van Walraven.  

Lees hier meer over het project Gezinsaanpak.

Meer nieuws