Hulp belastingaangifte NH en ZH groot succes

Hulp belastingaangifte NH en ZH groot succes

Het eerste jaar van het driejarige Convenant van de KB en Belastingdienst is achter de rug. Naar schatting werden in de afgelopen aangifteperiode tussen de 3500 en 4000 mensen geholpen, met recht een groot succes te noemen! De bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland hadden hierin het grootste aandeel. Lees over drie van de vele inspirerende praktijkvoorbeelden bij de bibliotheken Kennemerland, Rotterdam met Den Haag en de OBA.

De Bibliotheek Kennemerwaard 

Bibliotheek Kennemerwaard heeft tien sessies van de Katholieke Ouderenbond (KBO) gefaciliteerd voor de training van de zogeheten HUBA-vrijwilligers (HUBA = Hulp bij Belastingaangifte). Met Seniorweb zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten over de Digitale Overheid georganiseerd, waarna zich ruim twintig mensen voor een cursus Digisterker hebben aangemeld. 

In de diverse vestigingen zijn er belastingspreekuren geweest. In vestiging Castricum was er een wekelijks inloopspreekuur door de Stichting Socius (sociale raadslieden) samen met Stichting Welzijn. Er waren vijftien hulpvragers. Bij Socius wordt nu onderzocht of het mogelijk is om gedurende het hele jaar een spreekuur voor Toeslagen in de Bibliotheek te houden. In de vestiging Heerhugowaard heeft MET Welzijn invulspreekuren georganiseerd waarbij de Bibliotheek vijf veilige laptops en een printer ter beschikking stelde, er waren vijfentwintig hulpvragers. In Alkmaar Centrum, Alkmaar de Mare en Bergen zijn invulspreekuren gehouden door MEE de Wering (ruim twintig hulpvragers) en Jama Belastingconsulent (tien hulpvragers). MEE de Wering wil volgend jaar graag uitbreiden naar meer bibliotheekvestigingen en heeft interesse in een maandelijks spreekuur voor Toeslagen en andere belastingvragen. Jama Belastingconsulent begint in augustus in Alkmaar Centrum met een gratis inloopspreekuur voor belasting- en administratievragen.

De hulpvragers waren vrijwel allemaal zeer tevreden. Een veelgemaakte opmerking was dat ze blij waren dat ze voor hulp nu niet helemaal naar het belastingkantoor in Hoorn hoefden af te reizen. Ook werd het spreekuur nogal eens gebruikt om de zelf ingevulde aangifte nog eens te laten checken. De Bibliotheek kijkt zeer positief terug op de aangifteperiode. Met de huidige samenwerkingspartners is inmiddels al afgesproken om de dienstverlening volgend jaar voort te zetten en eventueel uit te breiden. 

De Bibliotheken Den Haag en Rotterdam 

Een vruchtbare samenwerking met de Stichting Belastingwinkel Rotterdam. Deze organisatie werkt vooral met ouderejaars studenten Fiscaal Recht en Economie van de Erasmus Universiteit. Om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden, krijgen de studenten een gedegen training. Niet alleen door hun eigen universitaire docenten, maar ook door externe partijen zoals Elsevier en Deloitte. De studenten vormen een gevarieerde groep met veel verschillende achtergronden. Zo kunnen vaak ook anderstaligen zoals inburgeraars en asielzoekers in hun eigen taal geholpen worden. 

De Belastingwinkel heeft diverse vestigingen, onder meer in de Bibliotheek Den Haag en vanaf september ook in de Bibliotheek Rotterdam. Wekelijks zijn er avondspreekuren met ongeveer twaalf vrijwilligers en met gemiddeld twintig hulpvragers. Het seizoen begint in september met vooral bezwaarprocedures. Vanaf maart wordt het drukker en vervolgens wordt eind mei het seizoen afgesloten. Tijdens de aangifteperiode vinden er invuldagen plaats. In de Bibliotheek Den Haag werden met zestig vrijwilligers op een dag vierhonderd mensen geholpen en in de Bibliotheek Rotterdam waren er zelfs vijfhonderd hulpvragers. 

De Belastingwinkel ervaart de samenwerking met de beide bibliotheken uiterst positief. De bibliotheken stellen hun accommodatie en faciliteiten beschikbaar. Bovendien bieden de bibliotheken ondersteuning bij de communicatie, onder meer via hun websites. Bovenal zijn de bibliotheken een laagdrempelige en aantrekkelijke locatie. Het maakt dat veel mensen op de dienstverlening af komen. 

De Bibliotheek Amsterdam - OBA 

Studenten Fiscaal Recht & Economie van de Hogeschool van Amsterdam verzorgden in diverse OBA-vestigingen belastingworkshops en aangiftedagen. Wethouder Arjan Vliegenthart van Armoedebestrijding gaf het startsein voor de eerste workshop en prees daarbij uitbundig de hulpvaardige HvA-studenten. 

De workshops werden gehouden in de wijkvestigingen om zo dicht mogelijk bij de doelgroep te zijn van laagopgeleide mensen met een laag inkomen. De doelstelling was om de deelnemers te leren hun eigen belastingaangifte in te vullen. Dit ging veelal aan de hand van PowerPointpresentaties. Vragen die daarbij aan bod kwamen waren: Hoe moet je een DigiD aanvragen? Wanneer is iemand je fiscale partner? Wat als je meer schulden hebt dan bezittingen en meer uitgaven dan inkomsten? En welke kosten zijn aftrekbaar? Om het allemaal zo begrijpelijk mogelijk te maken, probeerden de HvA-studenten zoveel mogelijk in simpele bewoordingen uit te leggen. Een deelnemer zei na afloop dat hij het invullen van de belastingaangifte altijd maar een enge zaak vond en hij altijd hulp nodig had, maar dat hij het na de workshop wel aandurfde om het dit keer helemaal zelf te doen. 

Naast de workshops waren er ook aangiftedagen. In de hoofdvestiging werden op een zaterdag meer dan tweehonderd mensen geholpen. De HvA-studenten gaven aan dat de OBA het goed geregeld had. Zo had de bibliotheek gezorgd voor voldoende privacy. Bovendien had de OBA er een feestje van gemaakt want er was muziek en complimentenmeisjes gaven massages om de wachttijd te verzachten. De meeste hulpvragers toonden zich dankbaar en gingen vaak opgelucht en lachend weg. Vooral de mensen die van de Belastingdienst nog geld blijken terug te krijgen!

Meer informatie 

Thomas Bersee, 06 14 30 39 83 of tbersee@probiblio.nl 

Meer nieuws