Impressie gebruikersoverleg schoolWise 23 mei 2017

Impressie gebruikersoverleg schoolWise 23 mei 2017

Het halfjaarlijks gebruikersoverleg school- en mediatheekWise van Probiblio vond plaats op 23 mei. Ongeveer 35 aanwezigen kregen informatie, discussieerden en gingen, mede dankzij een bijdrage van Bieb voor de Zaanstreek, geïnspireerd naar huis.

Privacy

Hot item in eerdere overleggen en ook nu, was het waarborgen van de privacy van leerlingen. Sommige scholen stellen hoge eisen en de aangescherpte wetgeving rondom privacy zorgt dat bibliotheken contracten en overeenkomsten moeten aanpassen. Landelijk zijn juridisch getoetste modelbewerkingsovereenkomsten gemaakt, die te vinden zijn in de toolkit van de Bibliotheek op school. Aanbevolen wordt deze te gebruiken, en aan te passen aan de lokale situatie. Bij twijfel kun je navraag doen bij Probiblio.

Nieuwe functionaliteiten

Nieuwe functionaliteiten in de systemen werden ook besproken en getoond. Belangrijk is het gebruik van verschillende wachtwoorden voor Bibliotheek en school. Op school kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar gebruikmaken van een inlog in de portal, die niet meer synchroon loopt met hun bibliotheeklidmaatschap. In de docentenportal kunnen leerkrachten eenvoudig een nieuw wachtwoord genereren als leerlingen het oude zijn vergeten.

Inspiratie gebruik portal

Mirjam Kuijt van Bieb voor de Zaanstreek zorgde voor veel enthousiasme met haar bijdrage over promoten van het gebruik van de schoolWise portal. De Bieb voor de Zaanstreek heeft alle scholen aangesloten op schoolWise en de lees- mediaconsulenten zetten structureel in op het gebruik van de portal op alle scholen. De belangrijkste aanbevelingen van Mirjam zijn:

  • Maak afspraken met gemeente en scholen over de inzet van schoolWise.
  • Zorg dat je de portal zelf goed kent.
  • Neem kleine stapjes: leg niet alles in één les uit.
  • Zorg voor eenvoudige toegang tot de portal op school en thuis.
  • Log samen met de leerlingen in en maak samen een leeslogboek.
  • Gebruik studiedagen van leerkrachten om informatie te geven.
  • Stel gebruik van schoolWise bij werkstukken verplicht.
  • Stuur als leesconsulent tips naar leerlingen en leerkrachten.
  • Bij ieder bezoek moet ieder kind de beschikking hebben over een eigen device.
  • Bovenal: toon enthousiasme over de fantastische mogelijkheden.

Aura

Verder kwam de vraag aan de orde wat de meerwaarde van mediatheekWise is boven bijvoorbeeld Aura. Aura is een goed systeem dat veel mogelijkheden biedt voor eigen keuzes en inrichting. De school heeft dan wel een deskundige mediathecaris nodig. MediatheekWise is meer een kant en klare oplossing. Voordeel is ook de directe verbinding met het systeem van de Bibliotheek en de toegang tot content die betrouwbaar is en landelijk ontsloten wordt. Ook als de school geen eigen collectie heeft, kan via mediatheekWise gebruik worden gemaakt van de bibliotheekcollectie. MediatheekWise is met name geschikt voor vmbo-scholen door de ontsluiting van alle 4YOU thema’s.

Meer nieuws