Indruk pilot Kind en Media

Indruk pilot Kind en Media

Samen met Bibliotheek Oostland heeft Probiblio een pilot ‘Kind en Media’ uitgevoerd. Kind en Media is een initiatief van Sardes dat met een netwerk van trainers landelijk trainingen met betrekking tot mediaopvoeding geeft aan de kinderopvang en (gast)ouders.

Probiblio gaf, als ondersteuner van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, samen met Bibliotheek Oostland de eerste trainingen over mediaopvoeding aan pedagogisch medewerkers van Kinderopvang en BSO Het Kievitsnest te Nootdorp. Alle pedagogisch medewerkers hebben tijdens de training ‘Haal meer uit media met peuters’ geleerd wat het belang van mediaopvoeding is. Ze ervaarden verschillende digitale media en keken kritisch naar mogelijke inzet op de groep. Ze deden concrete ideeën op om media op een bewuste en actieve manier in te zetten op de groep, hebben kennis opgedaan over de balans tussen online en offline activiteiten en ze weten nu hoe zij jonge kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden tijdens activiteiten waarbij media worden ingezet. Het filmpje toont een indruk van de training en de ervaring van de deelnemers.

In één minuut

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Stephanie de Kruif, sdekruif@probiblio.nl 

Meer nieuws