Inspiratiegids doelgroepgericht programmeren over duurzaamheid

Inspiratiegids doelgroepgericht programmeren over duurzaamheid

Staat duurzaamheid bij jouw bibliotheek hoog op de agenda? En wil je je programmering daarom aanvullen met relevante en inspirerende activiteiten? Onze inspiratiegids helpt je bij het creëren van een passend aanbod voor jouw belangrijkste doelgroepen.

Onze inspiratiegids geeft je inzicht in:

  • De relatie tussen de bibliotheek en het duurzaamheidsvraagstuk.
  • De kenmerken en interesses van verschillende doelgroepen, de segmenten uit Mosaic. Van elke doelgroep laat de inspiratiegids zien in hoeverre zij iets met het thema duurzaamheid hebben en welke aspecten binnen het thema dan aanspreken.
  • De ideeën van drie duurzame voorlopers van binnen en buiten de branche.
  • Lees-, kijk- en luistertips, landelijke clubs die zich met duurzaamheid bezighouden en landelijke themaweken, -dagen en -maanden.

Bekijk de inspiratiegids >>

Heb je zelf mooie voorbeelden van binnen- of buiten de branche die je wilt delen met collega’s? Of wil je kennis en ervaring uitwisselen rond duurzaamheid? Word lid van De Groene Bieb op Biebtobieb!

De duurzame bibliotheek

Deze inspiratiegids is onderdeel van ons project De duurzame bibliotheek. Hierbij ondersteunen we bibliotheken bij het vormen van actief beleid op het gebied van duurzaamheid; het bieden van relevant aanbod en profilering van de duurzame bibliotheek.

Nederlanders maken zich in toenemende mate zorgen om klimaatverandering en denken steeds vaker na over een duurzamere maatschappij. Maar voor maatregelen kijken ze meestal naar de overheid en het bedrijfsleven. De overheid verwacht op haar beurt veel van haar burgers wanneer het gaat om verduurzamen.

De bibliotheek staat met haar laagdrempelige, publiek toegankelijke ontmoetingsplaatsen middenin de samenleving en kan lokaal een bijdrage leveren aan het behalen van duurzame doelen. Onder meer met voorlichting, programmering en collectie, om zo samen met partners en inwoners, bewustwording en gedragsverandering te creëren.

Meer nieuws