‘De leraren en de kinderen zijn zó blij als ik langskom met de kist!’

‘De leraren en de kinderen zijn zó blij als ik langskom met de kist!’

Debbie Krijger (24) is leesconsulent bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Tijdens haar studie had zij een weekendbaantje/vakantiebaantje in de frontoffice bij dezelfde bieb en hielp ze het Team Jeugd af en toe met bijvoorbeeld groepsbezoeken voor de Kinderboekenweek. Na het afronden van de PABO pakte zij haar koffers en vertrok naar Amerika om te werken op een zomerkamp. Na Amerika kreeg zij een baan aangeboden als leesconsulent bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en zij is momenteel bezig met de desbetreffende opleiding. Op haar scholen wordt er goed gebruik gemaakt van BoekToer!

Het vergoten van leesplezier

‘De BoekToer collecties worden ingezet bij al onze huidige dBos-scholen en zijn echt een verrijking. Vooral voor de ‘zaakvakken’ zoals geschiedenis en aardrijkskunde. Hier merk je dat een toevoeging aan de huidige collectie nodig was. Ook de kleuter-thema’s zijn erg geliefd, het zijn toch vaak dezelfde boekjes die er geboden worden en met de BoekToer aanvulling is er gewoon meer variëteit.’

De Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkt met ongeveer tien BoekToer-collecties per school per jaar, die worden zelf door de BZHD op de scholen geleverd. De leerkrachten kunnen daarbij kiezen voor jaarcollecties die ingewerkt worden in de bestaande collectie, of uit kortdurende collecties, waarbij voor twee maanden boeken beschikbaar zijn over een bepaald thema. ‘Kleuters werken bijvoorbeeld twee maanden aan een bepaald thema, die boekjes blijven dan in de klas staan, daarna gaan ze weer verder met het volgende onderwerp. Heel veel scholen vragen de collecties uit zichzelf aan, soms moeten we er even op wijzen.’

Hoe specifieker hoe beter

Debbie merkt dat de meningen soms verdeeld zijn, de ene school is laaiend enthousiast, de ander iets minder, afhankelijk van de collecties. ‘Als een collectie perfect aansluit op de lesstof van de leerlingen, is iedereen zeer tevreden. Een collectie is dan specifiek toegespitst op een thema en de kinderen kunnen zo veel extra kennis opdoen over dit thema. Of, in het geval van fictie, uren genieten van mooie boeken. Soms merken we dat een collectie eigenlijk te breed is of te veel informatie in verhouding tot leesboeken bevat. Ik zie een groeiende behoefte aan deelonderwerpen, dus niet alleen ‘seizoenen’ aanbieden, maar bijvoorbeeld ook een gezellige Sint en Kerst collectie. En niet een poëtische collectie voor de hele school, maar op leeftijd geselecteerd.’

Er zijn een aantal verschillen te noemen tussen de scholen in het werkgebied van Debbie. ‘Sommige scholen zijn heel thematisch ingericht en maken goed gebruik van de tien collecties per jaar. Andere scholen zijn erg toekomstgericht, hier worden de informatievaardigheden van leerlingen veel intensiever getest. Zo is er bijvoorbeeld een lesprogramma genaamd ‘Topondernemers’.

Blije gezichten

‘Ik ben erg benieuwd naar het effect van BoekToer op het leesgedrag, daar zijn momenteel nog geen cijfers van. Of kinderen ook echt meer of vaker gaan lezen? Dat geloof ik wel. Hoewel we dat nog niet meten, zijn de reacties erg goed. De leraren zijn tevreden met de aansluitende BoekToer-collecties en de kinderen ook. Als ik langskom met de groene kist van Boektoer weten de kinderen direct dat er extra boeken zijn. Aan het enthousiasme zal het zeker niet liggen!’ Er zijn een aantal collecties die het best aanslaan, Debbie denkt dat dit komt doordat deze doelgroepen behoefte hadden aan meer verschillende boeken of diepgaandere collecties. ‘Ik weet dat de jongensboeken bijvoorbeeld hard gaan, ook bij de bovenbouw, dit is een lastige doelgroep maar met de BoekToer-collectie wordt er toch meer naar gevraagd. En met name de collecties MLP voor het speciaal onderwijs zijn populair, dat is een erg positief effect!’

If you have good thoughts they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely. – Roald Dahl

 

Meer nieuws