Inzet vrijwilligers bij Zuid-Hollandse bibliotheken onderzocht

Inzet vrijwilligers bij Zuid-Hollandse bibliotheken onderzocht

Ze zijn niet meer weg te denken uit het bibliotheek-landschap: vrijwilligers. In Zuid-Holland alleen al waren er in 2018 4.568 vrijwilligers in de basisbibliotheken actief. En dat aantal stijgt nog steeds. Wat betekent die inzet voor bibliotheken, ook op de langere termijn? In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Probiblio de inzet van vrijwilligers bij de Zuid-Hollandse bibliotheken onderzocht.  

Download de themapublicatie

De toename van het aantal vrijwilligers vraagt om een strategische verankering van vrijwilligersinzet in het organisatiebeleid en passende vrijwilligerscoördinatie. De publicatie benoemt in totaal 7 thema's die als leidraad dienen om de vrijwilligersinzet op langere termijn te borgen, van strategische verankering in het beleid tot het behalen van het Keurmerk Goed Geregeld. Dat laatste wordt warm aanbevolen, omdat daarbij alle thema’s aan de orde komen en je je stakeholders laat zien dat je de vrijwillige inzet professioneel geregeld hebt. 

Presentatie publicatie: naar een integrale aanpak

De themapublicatie werd op maandag 7 september gepresenteerd aan een gezelschap van vrijwilligerscoördinatoren en -specialisten van bibliotheken in Zuid- én Noord-Holland. Willem-Jan de Gast, expert op het gebied van vrijwilligersmanagement en schrijver van het 'Basisboek Vrijwilligersmanagement', ging met de aanwezigen in gesprek. Net als de onderzoekers van Probiblio ziet hij een integrale aanpak als de toekomst van vrijwilligersinzet. Daarbij dragen vaste én vrijwillige medewerkers verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de maatschappelijke bibliotheek, ieder vanuit zijn of haar eigen motivatie en vaardigheden. Lees verder >>

Meer onderzoek naar maatschappelijke thema's

Probiblio is door de provincie Zuid-Holland gevraagd om een aantal onderzoeken uit te voeren naar maatschappelijke opgaven in relatie tot het bibliotheeknetwerk. Klik hier voor meer informatie over de eerdere publicaties. 

Vragen over samenwerken met vrijwilligers?

Neem contact op met Maaike Verhoeven, 06 36 22 33 99.

Foto boven: René Castelijn

Meer nieuws