Inzicht in laaggeletterdheid Noord-Holland

Inzicht in laaggeletterdheid Noord-Holland

Om Laaggeletterdheid tegen te gaan, is belangrijk te weten hoe het er precies voor staat. In opdracht van statenleden van de Provincie Noord-Holland geeft Probiblio inzicht in de mate van laaggeletterdheid in de provincie en de invloed hierop van het bibliotheek(net)werk.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur van de provincie Noord-Holland wil op initiatief van de PvdA met het onderwerp laaggeletterdheid aan de slag gaan. Om meer zicht te krijgen in het probleem van laaggeletterdheid in Noord-Holland is Probiblio gevraagd een themarapportage over dit onderwerp te maken. Dit rapport delen we dan ook graag met het netwerk.

Stand van laaggeletterdheid

Naar schatting zijn er in Noord-Holland ongeveer 212.000 laaggeletterden van 16 jaar tot 65 jaar en eenzelfde aantal boven de 65. Vooral in het stedelijk gebied van de regio Groot-Amsterdam en in landelijke gebieden zoals Noord-Holland-Noord komt laaggeletterdheid relatief veel voor.

Kansen en uitdagingen voor bibliotheken

Bij de bestrijding van laaggeletterdheid lopen bibliotheken tegen knelpunten aan: moeilijk te bereiken doelgroep (laaggeletterde NT1’ers), onvoldoende personeel en het bieden van alternatieve dienstverlening in de coronatijd. In 2020 werd de sluiting van de bibliotheek door de corona-maatregelen als belangrijkste knelpunt ervaren. Voor corona (in 2019) werd onvoldoende financiering gezien als een belangrijk knelpunt.

Maar er zijn ook veel kansen, zoals de samenwerking met andere lokale partijen en de inzet van het Informatiepunt Digitale Overheid. Drie interviews met Noord-Hollandse bibliotheken geven een impressie van de dynamiek in het bibliotheekveld rondom de bestrijding van laaggeletterdheid.

Lees de themarapportage Laaggeletterdheid Noord-Holland >>

Meer weten?

Voor vragen over de themarapportage neem je contact op met adviseur basisvaardigheden Iris Coster  of adviseur onderzoek Marion Romein.

Meer nieuws