Jaarplannen Probiblio 2022 bekend

Jaarplannen Probiblio 2022 bekend

Probiblio's jaarplannen 2022 voor Noord- en Zuid-Holland zijn bekend. In deze aanvragen zijn de activiteiten beschreven die we samen met onze bibliotheken in 2022 gaan uitvoeren. Netwerksamenwerking blijft net als voorgaande jaren het uitgangspunt.

De onderwerpen voor 2022 zijn de weerslag van de wensen en behoeften van de bibliotheken en de provincies in Noord- en Zuid-Holland en sluiten aan bij de ontwikkelingen in het land ten aanzien van bibliotheekwerk en de wettelijke taken uit de Wsob. 

Frans Bergfeld, directeur-bestuurder Probiblio: "We zien dat onze sector volop in beweging is en dat de landelijke samenwerking op alle niveaus wordt versterkt. In 2021 is de nieuwe manier van werken in vijf opgaven, die volgt uit het Meerjarenplan van Probiblio, geïmplementeerd. Deze bouwen we verder uit in 2022. Wat natuurlijk onverminderd doorgaat is het ontwikkelen van onze kennis, ons netwerk en onze wendbaarheid, ten gunste van sterke bibliotheken in Noord-Holland."

Bekijk het Jaarplan 2022 Noord-Holland >>

Bekijk het Jaarplan 2022 Zuid-Holland >>

Meer nieuws