Jullie mening over onze afdeling Collecties

Jullie mening over onze afdeling Collecties

Eens per jaar nemen we de tevredenheid over een afdeling van Probiblio onder de loep. Via een Klanttevredenheidsonderzoek bekijken we welke aspecten van een dienst aan de verwachtingen voldoen en welke vragen om verbeteringen. Dit keer was het de beurt aan onze afdeling Collecties.

‘Afdeling Collecties Probiblio goed bereikbaar’

De respondenten zijn in z’n algemeenheid tevreden over Collecties. Velen geven een 8 voor de verschillende producten en diensten. De respondenten zijn met name tevreden over het feit dat het aanbod goed aansluit op de wensen en verwachtingen.

De medewerkers van de afdeling scoren een 8,4; men is vooral tevreden over de snelheid waarop er gereageerd wordt op vragen via e-mail. De medewerkers zijn daarnaast goed bereikbaar en geven goed antwoord op vragen.

Verbeterpunten

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten gesignaleerd waaraan zo mogelijk gevolg wordt gegeven. Zo zal meer rekening worden gehouden met de titels die al eerder geleend zijn in de wisselcollecties voor bibliotheken. Door een aantal mensen is gevraagd om een aantrekkelijker koffer voor de leeskringen, maar bij het honoreren van die wens moet ook rekening worden gehouden met de manier waarop ze worden vervoerd. Voor zover niet anoniem ingevuld is met een aantal respondenten al contact opgenomen om verder door te praten over de gemaakte opmerkingen.

Over het onderzoek

Eens per jaar voert de afdeling Marktkennis van Probiblio een klanttevredenheidsonderzoek uit onder een continue dienstverlening van Probiblio. Eind vorig jaar vond dit plaats voor de dienstverlening van de afdeling Collecties. Over de volgende diensten werden vragen gesteld: Wisselcollecties bibliotheken en wisselcollecties instellingen, BoekToer(tje), Leeskringkoffers en Bovenlokaal (gezamenlijk) collectioneren. Uiteindelijk hebben contactpersonen van 34 bibliotheken en twee instellingen de vragenlijst ingevuld.

Meer nieuws