Koopovereenkomst met Koeleman accountants en belastingadviseurs getekend

Koopovereenkomst met Koeleman accountants en belastingadviseurs getekend

In december zijn alle klanten van het Service Center Administraties (SCA) op de hoogte gebracht van de verzelfstandiging van de afdeling per 1 januari. Vrijwel alle klanten zijn persoonlijk geïnformeerd en er is toegelicht wat de redenen voor deze stap zijn. Inmiddels is de koopovereenkomst met Koeleman accountants en belastingadviseurs getekend, waarmee Probiblio Service Center Administraties BV is gerealiseerd.

Probiblio meldde toen al haar voornemen om de administratieve dienstverlening (zowel de financiële administratie als de salaris- en personeelsadministratie) over te dragen aan een externe partij wiens hoofdactiviteit bestaat uit administratie en accountancy. Probiblio is er namelijk van overtuigd dat daarmee de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerkers van haar Service Center Administraties (SCA) het best kan worden gewaarborgd.

De manager van SCA, Ernst Schoumans, heeft Probiblio in contact gebracht met een dienstverlener die voldoet aan de eisen die ook door de medewerkers worden gesteld. Vorige week is de koopovereenkomst van Probiblio Service Center Administraties BV geformaliseerd door overdracht van de aandelen door Frans Bergfeld namens Probiblio en Fred Snelderwaard namens Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V. Ernst Schoumans zal de dagelijkse leiding blijven verzorgen en is tevens mede-aandeelhouder.

Meer nieuws