Kosten laaggeletterdheid opnieuw berekend

Kosten laaggeletterdheid opnieuw berekend

Investeren in laaggeletterdheid levert geld op en maakt mensen gelukkiger omdat ze mee kunnen doen in de samenleving. Dit is belangrijke kennis, zeker als je weet wat de kosten zijn. Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten.

Uit vervolgonderzoek na een onderzoek uit 2013 van PricewaterhouseCoopers (PwC) blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna een miljard euro kost. In het voorjaar van 2016 berekende de Algemene Rekenkamer dat ongeveer tweeënhalf miljoen mensen tot de groep 'laaggeletterden' behoren. Deze groep is aanzienlijk groter dan gedacht en daarmee liggen ook de kosten die samenhangen met laaggeletterdheid hoger. De laaggeletterden zelf betalen een hoge prijs, met name omdat zij vaker werkloos zijn of zich minder kunnen inzetten in de samenleving, eventueel een verminderde productiviteit hebben en uiteindelijk minder verdienen. De hogere gezondheidskosten, kosten voor uitkeringen en gemiste belastinginkomsten zijn daarnaast de grootste kostenposten.

De rekening betalen we uiteindelijk met elkaar: de laaggeletterden, de overheid, de belastingbetaler, werkgevers en zorgverzekeraars. Investeren in laaggeletterdheid, het Taalhuis en samenwerkingen met partners loont.

Lees meer in het rapport 'Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid'.

Meer nieuws