Kwartaalrapportage Q4 2018

Kwartaalrapportage Q4 2018

De kwartaalrapportage (Q4 2018) van de SOOB- en BOZH-programma’s en netwerkprojecten is afgerond.

Vanaf 1 januari 2017 werken de Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken en Probiblio samen in SOOB- en BOZH-programma’s en netwerkprojecten, met als doel dat bibliotheken hun resultaten beter, sneller en/of goedkoper bereiken. Elk kwartaal verschijnt er een rapportage. Bekijk en download hier het overzicht van de stand van zaken per 31 december 2018, met op onderdelen een doorkijkje naar 2019.

In deze rapportage passeren de innovatieve programma’s en projecten van en voor het netwerk van Noord- en Zuid-Hollandse bibliotheken, waaraan Probiblio een deel van haar subsidie besteedt. Er zijn nog meer netwerkactiviteiten die Probiblio vanuit haar wettelijke taken met provinciale subsidies uitvoert. Het betreft diensten, zoals advies op het gebied van digitalisering en de vervoersdienst. Dit soort diensten worden voortdurend doorontwikkeld maar niet in co-creatie met bibliotheken opgezet. Over deze diensten worden bibliotheken via andere kanalen geïnformeerd.

Download hier de kwartaalrapportage Q4 2018

Meer nieuws