Lager tarief voor e-books

Lager tarief voor e-books

Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan een plan om het mogelijk te maken een lager btw-tarief te heffen op e-books en digitale media. Het gaat om een mogelijkheid voor lidstaten; zij worden daartoe niet verplicht.

Nu moet voor e-books nog een hoog btw-tarief worden betaald, terwijl EU-landen op papieren boeken wel een laag btw-tarief mogen berekenen. Het nieuwe plan werd recentelijk bijna unaniem goedgekeurd door het Europees Parlement. De EU-lidstaten moeten het plan als laatste nog goedkeuren. Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft al aangegeven het btw-tarief op e-books in Nederland snel te willen verlagen. Lidstaten worden hiertoe niet verplicht.

Voor meer informatie

Je administrateur

Meer nieuws