Landelijk 'startschot' van uitrol Motie Asscher in Wognum

Landelijk 'startschot' van uitrol Motie Asscher in Wognum

In Wognum opende minister Van Engelshoven op 7 oktober, in bijzijn van Lodewijk Asscher, een nieuwe vestiging van Westfriese Bibliotheken. Het feestelijke moment vond plaats in het kader van de motie Asscher, over het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten. De minister maakte bekend in welke andere 11 gemeenten de komende drie jaar een nieuwe bibliotheek komt of met extra investeringen de huidige bibliotheek wordt behouden.

In juli dreigde Wognum (Noord-Holland) haar bibliotheek kwijt te raken, wat veel impact zou hebben op de inwoners; zij moeten al snel grote afstanden afleggen voor de eerstvolgende bibliotheek. Met de opening van de nieuwe bibliotheek in Wognum is het startschot gegeven voor de investeringen die worden gedaan in kleine gemeenten door heel het land. De 'motie Asscher', aangenomen in 2017, is de landelijke regeling om het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen te stimuleren. Bekijk het overzicht

"Bibliotheken zijn van groot belang voor ons allemaal. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding tot stand komt. Maar het is ook een plek waar kinderen de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen in boeken en te leren over onze cultuur, met als doel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen". Ingrid Van Engelshoven, minister van OCW

Het is een mooi signaal dat de minister juist een bibliotheek in de provincie Noord-Holland aandoet, omdat Noord-Holland Noord veel kleine kernen heeft waar een bibliotheekvoorziening een belangrijke rol speelt bij het behouden van leefbaarheid. Probiblio heeft op verzoek van de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) haar bijdrage geleverd aan de uitvoering en de selectie van de gemeenten en bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland die in aanmerking zouden kunnen komen voor deze regeling. Onder andere omdat we reeds een aantal jaren actief zijn met het project Spreiding & Bereik Landelijk Gebied. Een voorbeeld van de manier waarop verschillende overheidslagen samenwerken in het netwerk en het bibliotheekwerk in de kleine kernen wordt versterkt.

Lees meer over de activiteiten van Probiblio in het landelijk gebied

Meer nieuws