Landelijke website Kwispellezen nu live!

Landelijke website Kwispellezen nu live!

Kwispellezen geeft kinderen uit groep 3 en 4 de mogelijkheid om voor te lezen aan een hond. Zo vergroten ze hun zelfvertrouwen en motivatie om te lezen en neemt ook hun leesvaardigheid toe. Kwispellezen is ontwikkeld door Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant. Op de landelijke website www.kwispellezen.nl is nu alle informatie voor je op een rij gezet. Bibliotheken kunnen voortaan ook direct bij deze website terecht voor meer informatie. 

In Nederland verlaat nog steeds 1 op de 10 kinderen de basisschool met een lees- en/of taalachterstand (Stichting Lezen en Schrijven). Kinderen die moeite hebben met (leren) lezen, zijn vaak bang om hardop te lezen en fouten te maken. Met Kwispellezen kan de bibliotheek ondersteuning bieden aan kinderen uit groep 3 en 4 met een aaibare leespartner. Het één-op-één voorlezen aan een hond bevordert hun zelfvertrouwen, de motivatie om te lezen en het leesplezier. En dat heeft weer een positief effect op hun leesvaardigheid.

Kinderen kunnen door leerkrachten van betrokken basisscholen worden aangemeld voor Kwispellezen. Ouders kunnen alleen hun interesse voor Kwispellezen bij een school duidelijk maken. De betreffende school kan dan een aanmelding doen bij een bibliotheek. Wanneer een bibliotheek voldoende aanmeldingen heeft verzameld, kan ze ervoor kiezen om Kwispellezen aan te bieden.

Kwispellezen in jouw bibliotheek?

Wil je vanuit jouw bibliotheek ook Kwispellezen aanbieden? Vanaf 2020 is Probiblio niet meer de contactpersoon voor bibliotheken over dit project. Neem direct contact op met Kwispellezen of mail naar Stichting Hulphond via info@stichtinghulphond.nl. Op www.kwispellezen.nl/bibliotheken/ lees je meer over de werkwijze van Kwispellezen voor bibliotheken.

Kijktip: Op woensdagmiddag 22 januari 2020 zendt RTL Live een item over Kwispellezen uit.

 

 

Meer nieuws