Leenfrequentie onder kinderen gestegen na heropening bibliotheken in 2020

Leenfrequentie onder kinderen gestegen na heropening bibliotheken in 2020

Welke impact had de eerste lockdown en sluiting van bibliotheekgebouwen in 2020 op het leengedrag van leden? Probiblio vergeleek de Wise-leencijfers van bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland van 2019 en 2020. Daaruit blijkt dat na de heropening van bibliotheekgebouwen in mei 2020 de leenfrequentie onder ouderen is gedaald, maar van schoolgaande kinderen is gestegen.

Schoolgaande kinderen van 5 tot en met 18 jaar zijn na de heropening namelijk meer boeken gaan lenen dan in dezelfde periode in 2019 en ook meer dan andere leeftijdsgroepen. Ook onder leden die relatief weinig (maximaal 10 boeken per jaar) lenen, nam de leenfrequentie in de maanden na de heropening toe. Heel anders was dat voor de oudere bibliotheekleden: onder 65-plussers daalde de leenfrequentie het sterkst en deze is ook na de sluiting niet direct teruggekomen op het oude niveau.

Ook uit onderzoek van Probiblio’s BiebPanel in september 2020 bleek dat jongeren meer dan ouderen tijdens de eerste lockdown gebruik maakten van de diensten van de bibliotheek. Van de 12.000 ondervraagde bibliotheekleden maakte 40% tijdens de sluiting gebruik van de (online) dienstverlening, met name het lenen van e-books en fysieke boeken door middel van de afhaalservice. Leden misten naar eigen zeggen met name het snuffelen in de bibliotheek, het sociale contact en de ontspanning die een bibliotheekbezoek biedt.

Vragen?

Neem contact op met Marion Romein.

Lees ook:

 

 

 

 

 

Meer nieuws