Leidraad de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs geactualiseerd

Leidraad de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs geactualiseerd

Samenwerken met het voortgezet onderwijs? Maak gebruik van de geactualiseerde Leidraad voor bibliotheken.

Veel bibliotheken zijn zich, in het kader van de doorgaande lijn, aan het oriënteren op de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs. Omdat middelbare scholen anders werken dan basisscholen, blijkt dat er voor dBos VO vaak een andere aanpak nodig is. De Leidraad VO voor Bibliotheken en POI's  is een handreiking voor bibliotheken die willen starten met de Bibliotheek op school VO. Het schetst de aanpak en de beschikbare tools voor elke fase van het proces en geeft daarmee een blauwdruk voor de implementatie. Deze Leidraad was al beschikbaar, maar is herzien en geactualiseerd. Het staat op de website van de Bibliotheek op school in de toolkit bij Netwerk en Beleid.

 

Meer nieuws