Lobby voor de Bibliotheek gemeenteraadsverkiezingen 2018: vraag de reader aan!

Lobby voor de Bibliotheek gemeenteraadsverkiezingen 2018: vraag de reader aan!

Net voor de zomer 2017 organiseerde Probiblio de driedaagse executive Masterclass Bibliothekenlobby en daarover is nu een informatieve reader verschenen. In deze reader hebben we de highlights van de Masterclass-sessies gebundeld en kijken we terug op succesvolle sessies met sprekers Gerry Poelert, Frits Huffnagel en Rik Grashoff. 

De reader bevat ervaringen van de ontvangende partij, best & worst practices van de lobbyende partij, informatie over draagvlakverbreding in het fysieke en sociale domein en handvatten voor het opstellen van een lobbyagenda waar je in jouw gemeente(n) je voordeel mee kan doen. Daarnaast is er aandacht voor de keerzijde van lobby (last van lobby) en de lokale impact van landelijke (bibliotheek)ontwikkelingen. Top slot het pleidooi 'te lobbyen vanuit de eigen kracht en overtuiging' en informatie over het programmeren van verkiezingsactiviteiten. 

De reader is bestemd voor de deelnemers van de Masterclass om alles handzaam bij elkaar te hebben en voor alle anderen in het netwerk om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van politieke beïnvloeding. Het bevat relevante informatie voor directeuren, directeur-bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en MT-leden van bibliotheekorganisaties die in de verschillende gemeenten actief zijn. 

Wil je deze reader digitaal ontvangen? Vraag deze dan aan bij René Kronenberg via email rkronenberg@probiblio.nl

Meer nieuws