Masterclass Effectief actieplan ouderpartnerschap

Masterclass Effectief actieplan ouderpartnerschap

Op twee woensdagmiddagen in november kwamen dertien gemotiveerde teams naar Rotterdam en Hoofddorp om door middel van co-creatie een eerste aanzet te maken voor een plan van aanpak voor leesbevordering en laagopgeleide ouders.

Martine van de Pluijm (Hogeschool Rotterdam) en Annette Diender (Wereld-leren) namen de teams tijdens deze ‘masterclass ouderpartnerschap’ mee in een inspirerend verhaal over hun onderzoek naar laaggeletterdheid onder Rotterdamse ouders en de samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Uit de resultaten uit het promotieonderzoek blijkt namelijk dat ouders heel veel bij kunnen dragen aan het leesplezier en de leesresultaten van hun kinderen en leren niet stopt bij de schooldeur. Er is echter een groep (laagtaalvaardige) ouders die moeilijk te bereiken is en weinig talige interactie heeft met hun kind. Het is een uitdaging om deze ouders ook bewust te maken van het grote effect van hun rol van taal- en leesbevorderaar thuis. Als gouden tip gaven Martine en Annette hiervoor: “Schiet niet te gauw in het aanbod, maar bedenk vooral hoe je die interactie tussen ouders en kind met betrekking tot lezen kunt bevorderen. Wat heb je daarvoor nodig?” 

Daarna gingen de teams van maximaal vier deelnemers, vanuit de Bibliotheek en de school, met elkaar aan de slag onder leiding van Huub Purmer en Stefan de Vilder van ‘Van Nieuwe Waarde’. Ze deelden ervaringen, kennis en inzichten en kwamen tot een (eerste aanzet voor een) plan van aanpak voor ouderpartnerschap op school. Daarin werd ook gediscussieerd over de rol van de Bibliotheek: “De Bibliotheek werkt ‘in de keuken van de school’, maar brengt eigen ‘ingrediënten’ in kennis over lezen en leesbevordering”.

Het advies was om klein te beginnen en ouders succeservaringen op te laten doen met interactieve laagdrempelige ouder-kindactiviteiten in een veilige en prettige setting. Als mogelijkheden voor de moeilijk bereikbare laagtaalvaardige ouders werden persoonlijke gesprekken en aansluiten op de VoorleesExpress genoemd. 

Het was een vol programma met wisselende ervaringen. Sommige teams hadden verwacht meer concrete handvaten te krijgen, terwijl andere teams vol inspiratie naar huis gingen, getuige de reactie van bijvoorbeeld Bibliotheek Waterland: “Bedankt voor de nuttige masterclass. We hebben heel concreet onze plannen verder kunnen uitwerken en we kijken er naar uit dit in de praktijk te brengen.” 

Bibliotheken die behoefte hebben aan ondersteuning bij de opzet of uitvoering van een plan voor ouderpartnerschap, kunnen contact opnemen met Dia Wesseling via dwesseling@probiblio.nl

Meer lezen:

Meer nieuws