Media en seksualiteit bespreken in de bibliotheek

Media en seksualiteit bespreken in de bibliotheek

Op de Projectendag 2019 bij Probiblio presenteerde Bibliotheek Kennemerwaard het project Veilig Puberen. De enthousiaste reacties van andere bibliotheken vroegen om bredere communicatie over dit project. De nieuwe publicatie vertelt wat het project Veilig Puberen is en wat er bij komt kijken.

In 2014 signaleerde de gemeente Heerhugowaard in hun werkgebied een toename in grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Er werden opvallend meer seksueel getinte foto’s, bangalijsten en video’s van gewelddadig gedrag tussen jongeren onderling gedeeld. Deze signalen waren deels de aanleiding voor het project Veilig Puberen: een lespakket over media en seksualiteit voor basisscholen en het voortgezet onderwijs in combinatie met informatieavonden voor ouders en leerkrachten.

Voorlichting door de bieb

Bibliotheek Kennemerwaard ontwikkelt deze lessen op verzoek van de gemeente Heerhugowaard. Uit omliggende gemeenten kopen scholen het pakket jaarlijks voor een vast aantal uren in. Het onderwerp ‘media & seksualiteit: hoe verhoud je je hiertoe als leerling, leerkracht of ouder’ komt uitgebreid aan bod, waarbij jongeren ook de kans krijgen zelf te vertellen wat ze bezighoudt.

De mediacoaches van Bibliotheek Kennemerwaard geven de lessen aan groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en aan het voortgezet onderwijs. Het geven van voorlichting over veilig gebruik van sociale media, het stellen van grenzen en weerbaarheid staan centraal, om zo bewustwording te creëren en te bespreken wat er speelt.

“Toen ik in 2014 met Veilig Puberen begon, hoopte ik in ieder geval voor één kind verschil te kunnen maken.”

Leonie Befort, mediacoach & kindercoach bibliotheek Kennemerwaard

In de publicatie komen de mediacoaches aan het woord. Het vergt nogal wat van een mediacoach om de gesprekken in de les goed te voeren. Jongeren mogen vooral ook zelf vertellen waar ze mee bezig zijn. Bij Veilig Puberen ligt de nadruk bijvoorbeeld niet alleen op negatieve gevolgen van sociale media. De nieuwe media hebben ook voordelen, het is leuk om met je vrienden van alles te delen. In de praktijk leerden de mediacoaches dat ze de lessen goed kunnen voorbereiden met video’s en werkbladen, maar als er iets speelt in de klas is het belangrijk flexibel te zijn en de les daarop aan te passen.

Zelf aan de slag?

Meer weten over het lespakket en het project Veilig Puberen? Bekijk onze publicatie Bibliotheek Kennemerwaard en het project Veilig Puberen.

Ben je enthousiast geworden en wil je zelf aan de slag met dit thema of een soortgelijk thema op het gebied van educatie en digitale geletterdheid? Neem dan contact op met Lisa Bakker of Erik Reuvers.

Meer nieuws