Media Ukkie Dagen én nieuwe presentatie Kijken en spelen

Media Ukkie Dagen én nieuwe presentatie Kijken en spelen

Vrijdag 31 maart tot en met vrijdag 7 april zijn de Media Ukkie Dagen, over het belang van mediaopvoeding. Een prima week om een bijeenkomst voor ouders te organiseren in de Bibliotheek. Hierbij komt de presentatie Kijken en spelen: de mediawereld voor baby's, dreumesen en peuters goed van pas. Op 22 maart verschijnt de geactualiseerde versie!

Met de prezi Kijken en spelen: de mediawereld voor baby's, dreumesen en peuters organiseert u efficiënt een bijeenkomst voor ouders en verzorgers. De presentatie is geactualiseerd en vanaf 8 maart beschikbaar. De presentatie werkt als een draaiboek voor de organisatie van een bijeenkomst.

Aan de hand van de prezi neemt u als bibliothecaris of mediathecaris de ouders mee naar de digitale mediawereld van (hun) jonge kinderen. Deze groeien immers op in een wereld waar digitale media vanzelfsprekend zijn. Hoe voed je als ouder een kind op in deze digitale wereld? Waar kun je op letten en op welke manier stimuleer je positieve effecten van digitale media?

Presentatie
De presentatie is modulair opgebouwd. De eerste drie hoofdstukken vormen de basis en gaan in op de omgeving en mediaontwikkeling van het jonge kind. Hierop aansluitend kunt u kiezen uit twee modules:

  • Digitale verhalen en apps
  • Televisie, dvd’s/films en websites

De laatste hoofdstukken gaan over criteria voor goede digitale media, waar deze media te vinden te zijn én hoe ouders met de beeldschermtijd van hun kind kunnen omgaan.

Ouderbijeenkomst
Een ouderbijeenkomst is bij uitstek geschikt tijdens de Media Ukkie Dagen of de Week van het Jonge Kind, maar ook later in het jaar tijdens de Week van de Mediawijsheid. Bij het organiseren kunt u samenwerking zoeken met bijvoorbeeld kinderdagopvang of GGD.

Prijs
Gratis voor bibliotheken in Zuid-Holland, € 20,85 voor bibliotheken in Noord-Holland en € 26,05 voor overige bibliotheken. Heeft uw Bibliotheek de presentatie vorig jaar al besteld, dan u ontvang na 22 maart de actuele versie gratis. U hoeft niet opnieuw te bestellen.

Bestellen
Bibliotheken bestellen bij Ada Marquart, email amarquart@probiblio.nl

Voor meer informatie
Stephanie de Kruif, sdekruif@probiblio.nl

Meer nieuws