Meer dan 1800 burgers geholpen met belastingaangifte in bibliotheken Noord- en Zuid-Holland

Meer dan 1800 burgers geholpen met belastingaangifte in bibliotheken Noord- en Zuid-Holland

De belastinghulp in de bibliotheken was in 2020 een groot succes. Ondanks de beperkende coronamaatregelen werden in Noord- en Zuid-Holland 1.814 burgers door de bibliotheken bereikt: meer dan een derde (37 %) van het landelijke aantal van 4.875 burgers. Dat blijkt uit onderzoek van de KB.

De publicatie 'Dienstverlening openbare bibliotheken rondom de samenwerking met de Belastingdienst' baseert zich op onderzoeksresultaten uit de Bibliotheekmonitor. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde (89%) blijkt dat de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland de dienstverlening goed geregeld hebben. Het merendeel van de bibliotheken heeft een convenant met de Belastingdienst en organiseerde Belastinghulp. In Noord-Holland was dit 88% en in Zuid-Holland maar liefst 95%.

Ook wat betreft de voorzieningen zijn bibliotheken goed toegerust. Het merendeel van de bibliotheken in Noord- (71%) en Zuid-Holland (84%) beschikt over pc's en printers om aangifte te doen. Om mensen met beperkte digitale vaardigheden te ondersteunen werd er hulp geboden in de vorm van digivaardigheidscursussen. Zuid-Holland was met 68% koploper in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 57%. Ook de samenwerking met de Formulierenbrigade was met 42% in Zuid-Holland aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 21%.

In de dienstverlening rondom Belastingaangifte werd zowel in Noord-Holland (18%) als in Zuid-Holland (21%) veel samenwerkt met studenten, tegenover 9% landelijk. Daarnaast werd er in Noord-Holland meer met commerciële dienstverleners samengewerkt (20% tegenover 11% landelijk). In veel gevallen waren het ook de bibliotheekmedewerkers zelf die ondersteunden; in Noord-Holland zelfs 20% tegenover 9% landelijk. Een resultaat om trots op te zijn én een mooie uitdaging voor het huidige aangifteseizoen!

Vragen?

Neem contact op met Adviseur Basisvaardigheden Anne-Marie van der Poel.

Lees ook:

Meer nieuws